I samråd: Minister skal forsvare, at Egholm-forbindelse behandles nu

Tirsdag er der indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg.

Kan Folketinget på kvalificeret grundlag tage stilling til anlægsloven om en ny Limfjordsforbindelse vest om Aalborg? 

Det skal transportminister Thomas Danielsen (V) tirsdag eftermiddag forholde sig til ved et samråd i Folketingets transportudvalg. 

Initiativtager til samrådet er folketingsmedlem Torsten Gejl fra Alternativet. Han mener, at svaret på spørgsmålet er nej.

Han henviser i sin indkaldelse af ministeren til, at den supplerende miljøkonsekvens-vurdering “har vist sig ufyldestgørende i forhold til vand og arter”, ligesom der er, som det hedder, “begrundet bekymring om omfangsrige asbestlossepladser i linjeføringen”.

Transportministeren har ved flere lejligheder afvist opfordringer fra modstandere af projektet til at udskyde behandlingen af loven. 

Senest meddelte Det Radikale Venstre, som ellers er med i de politiske aftaler, som loven skal udmønte, at de træder ud af aftalen på grund af ministerens nej til at afsætte mere tid.

Der er sat en time af til tirsdagens samråd. Debatten kan følges på Folketingets tv-kanal fra kl. 13.30. 

Folketinget førstebehandlede før påske lovforslaget om den 20 kilometer lange motorvejsforbindelse. Her tilkendegav ordførere for partier med et stort flertal, at deres partier støtter lovforslaget. 

Ifølge tidsplanen for den videre behandling kommer lovforslaget til tredje og afgørende afstemning midt i maj. 


Seneste nyt

fra Nordjylland