ANALYSE: Limfjordsforbindelse: Politikere kræver svar på 27 spørgsmål

Søren Wormslev
Politisk analytiker, TV2 Nord
Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Indtil nu har tre folketingsmedlemmer - der alle er modstandere af den foreslåede forbindelse - indleveret spørgsmål til ministeren.

Flest spørgsmål, nemlig hele 19, har løsgængeren Theresa Scavenius stillet. Hun ytrede sig under 1. behandlingen i tirsdags særdeles kritisk om en række aspekter, som hun nu følger op på. Theresa Scavenius vil blandt andet vide, hvilke krav der tænkes stillet i udbuddet af arbejdet, hvor stort det økonomiske tab er for Egholm som turist-destination, og hvilke videnskabelige og faglige processer der er gået forud for de foreslåede afværgeforanstaltninger. 

Der er tale om den indsats, der eksempelvis foreslås for forskellige dyre- og fuglearter, hvis nuværende leveområder berøres af etableringen af den ny vej.

Theresa Scavenius udbeder sig derudover fra ministeriet teknisk bistand til at udarbejde en lang række ændringsforslag. Hun vil blandt andet have indskrevet, at projektet ikke må forringe tilstanden for grundvandsforkomster i Drastrup og Lindholm og Hvorup.

Når hun er nødt til at gå denne vej - altså at bede om teknisk bistand - skyldes det, at hun ikke selv er medlem af Folketingets transportudvalg, som er det udvalg, der behandler lovforslaget. Theresa Scavenius blev ved folketingsvalget i 2022 nyvalgt for Alternativet i Nordjylland, men har siden forladt partiet for at blive løsgænger.

I et opslag på Facebook uddyber Theresa Scavenius sin kritik og skriver om Egholm-projektet, at det “fuldkommen afliver hensyn til miljø og sundhed”, og at det på grund af asbestforekomster “med høj sandsynlighed skaber en miljøkatastrofe, der kan koste menneskeliv”.

Høringsnotat kom efter lovforslag 

Også den radikale transportordfører Stinus Lindgreen har fulgt op på 1. behandlingen med en række spørgsmål - seks styk helt præcis. Han efterspørger især supplerende informationer om, hvilken undersøgelsesmetode der er anvendt til at undersøge området ved Limfjorden, hvor vejen foreslås anlagt, for asbest-forekomster.

Torsten Gejl fra Alternativet var den første til at stille transportministeren spørgsmål om projektet - og som den eneste har han nu fået svar. Torsten Gejl undrede sig over, at lovforslaget blev fremsat, inden Vejdirektoratet havde samlet op på den offentlige høring om den supplerende miljøkonsekvens-vurdering.

Transportminister Thomas Danielsen (V) svarer, at intet i vejloven kræver, at et sådant høringsnotat offentliggøres, før loven fremsættes.

Høringsnotatet blev afleveret til Folketinget fem dage, før politikerne skulle førstebehandle lovforslaget. 

Loven ventes vedtaget 14. maj

Hvad sker der så nu?

Ja, udover at transportministeren skal besvare de øvrige 26 spørgsmål fra folketingsmedlemmer - og måske endnu flere - skal ministeren tirsdag 2. april i åbent samråd om projektet.

Herefter skal udvalget afgive betænkning. Det er i den, repræsentanterne for de forskellige partier forholder sig endeligt til forslaget og til eventuelle ændringsforslag og indkomne kommentarer.

Efter tidsplanen skal Folketinget andenbehandle anlægsloven 7. maj. En uge senere, 14. maj, kommer den efter planen til tredje og sidste behandling i folketingssalen.

Allerede under den første behandling i tirsdags af lovforslaget signalerede et meget stort flertal i Folketinget, at disse partier støtter anlægsloven. Det gælder foruden de tre regeringspartier også Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 

Forsiden lige nu

Breaking
Lars Laursen

Dokumentfalsk i regnskabet: Direktør i Aalborg Pirates hjemsendes på ubestemt tid

Birgit og Karsten Dybvad

play Havneformand er overrasket over omfanget af problemerne

200523 økogrise 5

gallery Beskidte svin: Flere grise med ætsninger og alvorlige skader hos svinebonde

Nordjyske Bank

Bank har over en halv milliard i overskud på få måneder

240424 FO E DNA test i spektakulært fund

play De leder efter DNA i moser: - Det forankrer os

Breaking
Lars Laursen

Dokumentfalsk i regnskabet: Direktør i Aalborg Pirates hjemsendes på ubestemt tid

Birgit og Karsten Dybvad

play Havneformand er overrasket over omfanget af problemerne

200523 økogrise 5

gallery Beskidte svin: Flere grise med ætsninger og alvorlige skader hos svinebonde

Nordjyske Bank

Bank har over en halv milliard i overskud på få måneder

Til forsiden

Til forsiden