Foto: Jesper Lange

Jobpatruljen melder to nordjyske virksomheder til politiet

Hvert år besøger jobpatruljen forskellige virksomheder for at sikre, at arbejdspladserne overholder de regler, der er for ungarbejdere. Det har ført til to politianmeldelser indtil videre.

Efter en uge rundt i Nordjylland har de frivillige i Jobpatruljen besøgt 276 arbejdspladser, hvor de har interviewet de unge ansatte om deres arbejdsforhold. 103 steder har der været behov for at lave en opfølgning på forhold, der ikke er i orden. Det skriver Jobpatruljen i en pressemeddelelse.

I løbet af de første seks dage på rundturen i Nordjylland er Jobpatruljen stødt på et par sager, hvor arbejdsgiveren kan imødese en politianmeldelse, efter at Jobpatruljen har sendt sagerne videre til opfølgning i de lokale afdelinger af fagforeningen 3F.

Ungarbejderes rettigheder

 • En ansættelseskontrakt – har du ret til, når du har været ansat mere end én måned og arbejder mere end otte timer om ugen.
   
 • Løn - afhænger af din alder, hvad du laver, og hvornår du arbejder. Som ansat i en butik med overenskomst skal din løn fx ligge minimum mellem 67 og 70 kr. i timen når du er under 18 år.
   
 • Feriepenge – skal du have, og de udgør 12,5% af det, du tjener.
   
 • Fyring – må ikke ske uden grund. Sørg altid for at få en begrundelse på papir. Derefter kan HK, 3F eller en tredje fagforening tjekke, om fyringen er i orden.
   
 • Løn under sygdom – har du ret til, hvis du har været ansat i mere end otte uger og arbejdet mindst 74 timer i de seneste otte uger. Du har ikke pligt til selv at finde en afløser. Det kan også være Funktionærloven som giver dig ret til løn under sygdom.
   
 • Løft – må max være på 12 kg, hvis du er under 18 år.
   
 • Arbejdstid – hvis du er 13-14 år, må du højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på skolefridage. Hvis du er 15-17 år, må du arbejde højst to timer på skoledage og otte timer på skolefridage. For alle under 18 år gælder det, at du skal have mindst 30 minutters pause efter 4,5 timers arbejde, og det er forbudt at arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 om aftenen og kl. 06 om morgenen, dog med undtagelser for unge, der ikke er omfattet af undervisningspligten.

Kilde: Jobpatruljen.dk

Se mere

Problemer i Brønderslev og Mariagerfjord Kommuner

De to sager, der har ført til politianmeldelser drejer sig om en ungarbejder i restaurationsbranchen, der nogle gange arbejder alene om aftenen og føler sig utryg over ubehagelige episoder med gæster, der kan være berusede. Ungarbejderen, der er ansat på en arbejdsplads i Brønderslev Kommune, står også for udskænkning af alkohol, selv om det er forbudt, og har flere gange måttet rykke arbejdsgiveren for at få sin løn.

Læs også EU-politiker om skibsrengøring i Aalbæk Bugt: - Miljøet kan lide stor skade

Også i Mariagerfjord Kommune mødte Jobpatruljen en ungarbejder under 18, der udskænkede alkohol. Her skulle ungarbejderen også selv sørge for at finde en afløser ved sygdom, selv om det er arbejdsgiverens ansvar.

Lange arbejdsuger i Hjørring Kommune

På en arbejdsplads i Vesthimmerlands Kommune mødte Jobpatruljen en ungarbejder, der var faldet gentagne gange på et gulv, hvor der var stænk fra friture på gulvet.

- Selv om ungarbejderen heldigvis ikke var kommet alvorligt til skade, giver det jo anledning til at kigge på, hvad der kan gøres. Skyldes det manglende rengøring, hvordan er gulvet udformet, er det nopret eller glat, og ligger der vand på gulvet. Det gælder jo om at undgå risikoen for flere faldulykker, siger Louise Nabe-Nielsen.

Læs også 27-årig anholdt: Ville ikke skrue ned for musikken - truede betjente på livet

Et tredje sted, på en restauration i Hjørring Kommune, mødte Jobpatruljen en ungarbejder, der kunne fortælle om meget lange vagter på mere end 11 timer, nogle gange uden pauser, og arbejdsuger på mere end 65 timer. Her havde den unge heller ikke en ansættelseskontrakt, selv om det var anden sæson, ungarbejderen var ansat det samme sted.