LIGE NU:

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Limfjordsrådet og landbruget har i fællesskab etableret et kommissorium, der vil undersøge, hvordan man bedst får en ren fjord.

Et nyt samarbejde, der har som mål at sikre en ren Limfjord, har set dagens lys. Det er Limfjordsrådet og landbruget, der har etableret et såkaldt kommissorium, hvor de i fællesskab vil arbejde for at forbedre fjordens tilstand.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- Vi er alle interesserede i at få en ren fjord, som giver plads til bosætning, erhverv og fritid, siger Carl Christian Pedersen, der er medlem af primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer og regionsformand for det samlede, nordjyske landbrug, der er med i kommissoriet.

Både Limfjordsrådet og landbruget er enige om, at den hidtidige indsats for at sikre en ren fjord ikke har været tilstrækkelig.

- For at få en renere fjord skal vi tænke i helheder. Vi skal lave de rigtige ting de rigtige steder og i den rigtige rækkefølge, så vi får mest virkning for pengene. Vi er nødt til at gøre noget andet, end det vi har prøvet indtil nu, hvis vi vil have en renere fjord. Det nytter ikke, at vi gør en masse tiltag, som ikke giver en forbedring af vandmiljøet. Vi skal kun gøre tiltag, der er virkningsfulde og hensigtsmæssige, siger Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet.

Limfjordsrådet og landbruget ønsker også at arbejde sammen med Danmarks Naturfredningsforening, erhvervsfiskere, lystfiskere og andre, der har interesse i fjordens tilstand.

- Et samarbejde med alle interessenter, herunder landbruget, er vigtigt for Limfjordsrådet, så derfor denne nyetablerede samarbejdsform, siger Jens Lauritzen.

Skal fjerne næringsstoffer fra fjorden

Carl Christian Pedersen glæder sig over, at alle interessenter omkring Limfjorden nu går sammen om at finde løsninger på de miljøproblemer, der måtte være. Han mener nemlig ikke kun, at landbruget bærer ansvaret for at sikre en god miljøtilstand i fjorden.

- Det er klart, landbruget skal gøre de tiltag, vi kan, og som har en gavnlig effekt på fjorden, men vi er sikre på, at der også skal andre tiltag til. Vi skal nu kigge ude fra fjorden og ind mod land, og ikke kun fra land og ud mod fjorden, siger Carl Christian Pedersen.

- Vi skal have kigget på andre synder såsom kloakudløb, klimaforandringer, skibsfart og hvad der ellers har ophobet sig af efterladenskaber på bunden af fjorden, siger han.

Kommissoriet skal nu undersøge, hvilke indsatser der kan gøres i vandet til at supplere de ting, der skal gøres på land. Det kan blandt andet være tang- eller søstjernehøst eller muslingeopdræt på line. Det er produktioner, der fjerner næringsstoffer fra fjorden.

- Vi skal ikke kun kigge på kvælstofudledning fra landbruget, hvis det betyder, at vi overser andre ting, så vi ikke kommer i mål med at få en ren fjord, siger Jens Lauritzen.

Allan Busk

play Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Leon Sebbelin

play Borgmester hilser stemmeslugers comeback velkomment: - Jeg skred ikke ud af stolen af overraskelse

Fisketrappe

Klager bremser projekt ved fisketrappe - regning kan ende hos skatteborgerne

ud ad døren muslinger teaser

play TV: Kom med ”Ud ad døren” på jagt efter mad i Limfjorden

Allan Busk

play Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Leon Sebbelin

play Borgmester hilser stemmeslugers comeback velkomment: - Jeg skred ikke ud af stolen af overraskelse

Fisketrappe

Klager bremser projekt ved fisketrappe - regning kan ende hos skatteborgerne

Til forsiden

Til forsiden