LIGE NU:

Ny rapport: Sammenhængskraften i Nordjylland er truet uden en 3. limfjordsforbindelse

Region Nordjylland kalder endnu engang til kamp for opførelsen af en 3. Limfjordsforbindelse, efter en ny rapport konkluderer, at Nordjylland er sårbar uden en ny trafikal forbindelse.

De små og hyppige uheld ved krydsningen af Limfjorden ved Aalborg giver daglige gener og svækker tilliden til fremkommeligheden i Nordjylland.

Men større uheld truer selve sammenhængskraften i regionen både trafikalt, erhvervsmæssigt og socialt. Sådan lyder det dystre budskab i en ny sårbarhedsvurdering fra konsulentfirmaet Rambøll, som Region Nordjylland har fået lavet. 

- Vi havde brug for at få sat nogle ord på konsekvenser for borgere og virksomheder, og det har vi fået med denne rapport, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S), som også er formand for komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu.

- Jeg er blevet bestyrket i, at det kun kan gå for langsomt med beslutning om og etablering af den 3. Limfjordsforbindelse.

Rapporten konkluderer, at limfjordsforbindelserne er grundlæggende forudsætninger for en effektiv sammenhæng mellem by- og landsdele. Større uheld ved limfjordsforbindelserne vil have alvorlige konsekvenser for Aalborgs og Nordjyllands tiltrækningskraft, fastholdelseskraft, sammenhængskraft og udvikling.

Sårbarhedsvurdering tegner dystert billede

Udover generne ved de daglige forsinkelser, forklarer rapporten, at enkelte hændelser også har langtrækkende betydning for:

Mobilitet og bosætning: Bosætningsmønstret kan blive påvirket, og det kan koste indbyggere nordenfjords.

Havne, godstransport og anden erhvervskørsel: Især de nordenfjords havne er i høj grad afhængige af transportforbindelserne over Limfjorden.

Aalborg Lufthavn: En stor del af oplandet ligger syd for Limfjorden og afbrydelse eller forringelse af forbindelserne vil have alvorlige konsekvenser.

Virksomheder og erhvervsudvikling: Vanskeligere pendling for medarbejdere samt omkostninger med godstransportens forsinkelser og omvejskørsel.

Turisme og handelsliv: Forlænget eller usikker rejsetid vil have en negativ indflydelse og ultimativt betyde, at turister fravælger Jylland og Aalborg.

quote Der er ingen tid at spilde. Vi skal i gang nu

Ulla Astman, Regionsrådsformand, Region Nordjylland

Sygehus og akutberedskab: Trafikafbrydelser vil gå ud over serviceniveauet. Trafikproblemer ved krydsning af fjorden vil derfor have fatale følger, såfremt der ikke findes alternative forbindelser.

- Vi ved, at kapaciteten er opbrugt på begge Limfjordskrydsninger ved Aalborg. Men trafiktallene fortsætter med at stige, og jo tættere trafik, jo flere uheld, siger Ulla Astman. 

- Det vil tage mange år at anlægge den 3. Limfjordsforbindelse, så der er ingen tid at spilde. Vi skal i gang nu.

Selv i tilfælde af at en beslutning om realisering af en 3. Limfjordsforbindelse træffes inden for det næste års tid, vil der gå op mod 10 år, inden forbindelsen kan åbnes.