Vejafgift truer nordjyske virksomheder med nedlægning: - Der er intet andet alternativ

Transportminister afviser kritikken men forstår, hvorfor det kaldes "et dumt forslag".

Fra 1. januar næste år skal lastbiler i Danmark betale vejafgift for tung transport alt efter, hvor meget CO2, de udleder per kørsel. Det er ihvertfald det lovforslag, der fremsættes om få uger, men allerede nu slår flere nordjyske virksomheder alarm.

- Hvis forslaget bliver vedtaget, som det ser ud nu, så tror jeg, det er slut med at føre virksomhed fra Nordjylland for os.

- Det vil koste os 4 til 5 millioner kroner, og det kan vi ikke lægge over på vores kunder, siger Mikael Schmidt.

Han er direktør i Silvasti Transport i Fjerritslev, men det kan snart høre fortiden til. For vedtages lovforslaget, vil han se sig nødsaget til at lukke sin forretning - ihvertfald hvis vejafgiften vil blive indfaset med den fart, som regeringen lægger op til.

rtgeb

Massevis af arbejdspladser på spil i Nordjylland

I Nordjylland fylder industrien og transportsektoren ekstraordinært meget, og med en kommende vejafgift står området til at blive ramt med dobbelt styrke. Der har dermed potentiale til at ramme ekstra hårdt og koste flere arbejdspladser i Nordjylland.

Den altafgørende og presserende klimaproblematik forstår Mikael Schmidt ganske godt, og derfor vil han også gerne gøre sit for at komme den til livs.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil gøre noget. Vi vil gerne tage vores del af ansvaret. Vi sætter solceller på kontoret og værkstedet, så vi får dækket 100 procent af vores forbrug, siger direktøren.

Siden 1986 har virksomheden været beliggende i Nordjylland, hvor fra det aldrig har været på tale at flytte den.

Intet andet alternativ

Løsningen mener Mikael Schmidt ikke er at pålægge dem en afgift og på den måde straffe lastbiler for deres CO2-udledning. For ifølge ham, er det intet andet alternativ andet end at stoppe sin kørsel.

- Vi specialiserer os indenfor vindmølletransport og anden særtransport, og som det ser ud nu, er der ikke nogen alternative brændsler for os. Vi kan ikke omlægge til el eller brint, for det findes ikke på markedet.

Derfor er det med livet som indsats for den nordjyske virksomhed, hvis ikke lovforslaget falder til jorden.

Transportminister tror fortsat på projektet

På trods af den nordjyske vognmands skepsis, er transportminister, Thomas Danielsen (V), endnu overbevist om, at lovforslaget vil komme alle til gode. Han forstår ikke, hvorfor direktøren ikke ville kunne fortsætte sin vognmandsforretning i Nordjylland.

- Forslaget forventes at have en positiv klimaeffekt på 30 procent i 2030, men der er ikke nogen erfaringer fra udlandet, der tyder på, at den frygt, man har om, at man ikke kan drive vognmandsforretning fra Nordjylland for eksempel, at den er rigtig, siger han.

For at bruge en af vognmændenes ord – kan du forstå, at der er nogen nordjyder, der synes, det er ”et dumt forslag”?

- Ja, det kan jeg sagtens, siger transportministeren og fortsætter:

- Jeg har stor forståelse for, at vognmændene i dag er dybt frustrerede over den kilometerbaserede afgift, som vi skal til at implementere, men det er jo netop derfor, jeg kommer herud, fordi jeg gerne vil tale med dem, som er allermest frustrerede.


Seneste nyt

fra Nordjylland