LIGE NU:

Flertal i udvalg sender Terndrup Skole på byråds-dagsorden

Børne- og Ungeudvalget har indstillet til byrådet, at Terndrup Skole skal tages ud af fusionen med Bakkehusene efter længere tids kritik af forholdene på skolen.

Borgmester Leon Sebbelin og resten af byrådet i Rebild skal nu tage stilling til Terndrup Skoles fremtid.

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Den Sociale Fællesliste havde på onsdagens møde i Børne- og Ungeudvalget stillet forslag om at trække Terndrup Skole ud af den fusion med skolerne i Blenstrup og Bælum, der af både forældre og politikere har mødt stor kritik den senere tid.

Forslagsstillerne udgjorde et flertal i udvalget og kunne derfor trumfe igennem, at forslaget skal på det næste byrådsmøde i Rebild Kommune. 

- Vi er blevet enige om at indstille til byrådet, at Terndrup Skole bliver selvstændig fra næste skoleår. Det betyder, at den udtræder af fusionen med Bakkehusene. Nu er det op til byrådet på kommende byrådsmøde at træffe den beslutning, siger Klaus Anker Hansen, (Den Sociale Fællesliste), formand for Børne- og Ungeudvalget.

Terndrup Skole er blandt andet blevet kritiseret for manglende kvalitet i undervisningen og dårlig ledelse. Det har blandt andet fået flere lærere til at sige deres job op, og flere elever har også skiftet skole. Skolen har kun haft fælles ledelse med skolerne i Blenstrup og Bælum i et år, men det har allerede haft store konsekvenser.

Senest sagde en mellemleder op før skolestart i august, og Rebild Kommune satte i den forbindelse en konstitueret leder ind med ansvar for kontakten til Terndrup Skole i et forsøg på at bedre situationen.