LIGE NU:

Rebild Kommune godkender lokalplan for Regan Vest

Nu kan det fysiske arbejde forud for en åbning for alvor gå i gang. Men der mangler stadig penge.

 

På byrådsmødet i Rebild Kommune torsdag aften blev rammelokalplanen for Regan Vest endeligt vedtaget. Det betyder, at Nordjyllands Historiske Museum nu kan begynde de fysiske arbejder, som er nødvendige, før Regan Vest kan åbne for offentligheden.

- Der er rigtig mange ting, der skal være på plads, inden vi kan åbne Regan Vest for offentligheden, og med vedtagelsen af rammelokalplanen har vi taget et stort skridt i den rigtige retning, siger museumsdirektør fra Norjyllands Historiske Museum, Lars Christian Nørbach.

Kort fortalt giver rammelokalplanen en tilladelse til at omdanne Regan Vest til museum med offentlig adgang og til at etablere en udstillingsbygning samt at skabe den nødvendige infrastruktur i det beskyttede Natura 2000 landskab.

- Helt konkret kan vi nu arbejde videre med at sikre bunkerens fysiske rammer, så den kan tage imod gæster på en forsvarlig måde. Det omfatter blandt andet brandsektionering med skærpede krav til branddøre og alarmer samt boring af to 60 meter dybe skorstene til røgudluftning. Derudover kan vi nu blive mere konkrete i vores arbejde med en ny udstillingsbygning og med etablering af parkeringsplads samt formidlingsspor i landskabet over bunkeren, siger Lars Christian Nørbach.

Mangler fortsat penge

Med vedtagelsen af rammelokalplanen vil Nordjyllands Historiske Museum nu intensivere sit arbejde med at rejse økonomiske midler til det kommende museum. Museet skal i alt bruge 60 millioner kroner, hvoraf de første 20 alene bruges til at sikre selve bunkeren.

Museet er i dialog med en række fonde, som viser velvilje, men også understreger, at de ikke alene kan løfte den økonomiske opgave. Derfor appellerer museet i øjeblikket til de omkringliggende kommuner om økonomisk støtte til Regan Vest, som de mener, vil blive en helt unik attraktion, der vil trække rigtig mange gæster til hele det nordjyske område.

I Rebild Kommune har man allerede bevilget fem millioner kroner til projektet, men derudover kniber det med den økonomiske støtte fra de nordjyske kommuner.

Aalborg og Mariagerfjord Kommuner har i endnu kke taget stiling til, om de vil bidrage økonomisk, mens Jammerbugt Kommune helt afviser at stille penge til rådighed.

Byrådet i rebild Kommune har nu givet de nødvendige tilladelser til, at arbejdet med at omdanne den hemmelige bunker REGAN Vest til museum for alvor kan gå i gang.