Der har været store demonstrationer landet over, hvor forældre har krævet minimumsnormeringer. Foto: Jesper Sterum

Finanslov: Rød blok indfører minimumsnormeringer i Danmark, erfarer TV 2

Minimumsnormeringerne vil være fuldt indfaset i 2025, men den konkrete model bliver først forhandlet færdig næste år.

I samarbejde med tv2.dk

Der bliver indført lovbundne minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner og børnehaver.

Det er et af elementerne i den finanslovsaftale, som S-regeringen mandag aften forventes at præsentere med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Det erfarer TV 2.

TV 2 har set teksten om minimumsnormeringer i aftalen, og her fremgår det, at der i 2025 maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne. Det fremgår dog ikke, om de voksne også skal være uddannet pædagogisk personale.

Minimumsnormeringerne skal indføres, ved at området gradvist tilføres flere penge de kommende år, så der ved den fulde indfasning i 2025 afsættes 1,6 milliarder kroner årligt.

Endelig model udestår

Under finanslovsforhandlingerne, der har taget adskillige uger, er det blevet diskuteret om minimumsnormeringerne skal overholdes af hver enkelt institution, eller om det i stedet skal opgøres som et gennemsnit i hver enkelt kommune.

Af aftaleteksten fremgår det, at der ikke er truffet beslutning om den endelige model, men at det i stedet skal forhandles i Børne- og Socialministeriet næste år.

Bliver der tale om et gennemsnit i hver kommune, er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle vuggestuer og børnehaver kommer til at have en voksen til henholdsvis tre og seks børn.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau er efter alt at dømme være dyrere, end hvis det opgøres som et gennemsnit i kommunen. Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper har i løbet af forhandlinger advaret mod det sidste.

Læs også Protestdag: Forældre demonstrerer for bedre normeringer

- Det er ikke en minimumsnormering, hvis den bliver opgjort som et gennemsnit i kommunen. Det vil betyde, at når der er behov for ekstra hænder i en udsat institution, så er der færre hænder i en almindelig institution. Det giver ikke nogen mening, har Pernille Skipper tidligere sagt til Altinget.

Op til 11 børn per voksen i dag

Der er flere forskellige opgørelser over, hvor mange voksne, der i dag er til børnene i institutionerne.

En ny rapport fra analyseinstituttet Bureau 2000 viser, at der i dag i gennemsnit er 10-11 børn per voksen i børnehaver og godt fem i vuggestuer.

Beregningerne i rapporten viser, at "antallet af tilstedeværende voksne per barn er faldet markant fra 1972 og frem til i dag". Beregninger, hvor der – modsat de officielle tal - er taget højde for pauser, papirarbejde, sygdom og lignende faktorer.

Læs også Forældre på gaden igen: Vi vil have minimumsnormeringer for vores børn

Danmarks Statistik opgør normeringerne på en anden måde. Her tæller ledernes arbejdstid og pædagogernes møder eksempelvis også med, selvom de ikke nødvendigvis er sammen med børn. I 2017 var der 3,1 børn per voksen i vuggestuer og 6,2 børn per voksen i børnehaver, men Danmarks Statistik siger selv, at opgørelsesmetoden ikke siger noget om virkeligheden i den enkelte institution.

Hvordan partierne bag finansloven vil udregne normeringerne afgøres først i forhandlingerne næste år.

TV 2 med fokus på institutioner

Spørgsmålet om minimumsnormeringer er blandt andet blevet aktuelt efter TV 2-programmerne ’Daginstitutioner bag facaden’ og ’Eksperimentet med vores børn’ har sat fokus på kritisable forhold i børnepasningen.

Skjulte optagelser har blandt andet vist små børn, der har været overladt til sig selv og personale, der ikke har taget sig godt af børnene.

Der har blandt andet været store demonstrationer landet over, hvor forældre har krævet minimumsnormeringer. Og på Christiansborg har især SF og Enhedslisten krævet, at det skal indføres.