Ni ud af ti borgmestre: Frivillige bør overtage dele af kommunens arbejde

Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix

I en rundspørge har ni ud af ti borgmestre svaret TV 2, at de er åbne for at lade borgerne overtage kommunale opgaver enten delvist eller helt.

I samarbejde med tv2.dk

I flere kommuner har lokale borgere valgt at stifte støtteforeninger for at styrke forskellige områder, hvor der ifølge borgerne mangler eksempelvis tilstrækkelig finansiering fra kommunens side.

Det er tidligere blevet beskrevet af TV 2, hvordan flere folkeskoler fik økonomisk opbakning af støtteforeninger skabt af forældreinitiativer.

Men i samme vending blev der også rettet kritik mod foreningerne, der af nogen anklages for at skabe ulighed. Blandt andet Skoleforeningens formand har kritiseret tiltaget.

Alligevel viser en rundringning, foretaget af TV 2 og TV 2-regionerne til 65 borgmestre landet over, at 56 ud af 65 kommuner ser det som en mulighed at lade flere kommunale opgaver overgå til frivillige borgere i fremtiden.

Ældreplejen har brug for støtten

Nogle af forslagene fra kommunerne lyder blandt andet på, at frivillige borgere kunne hjælpe med at passe de lokale ældre ved at lave forskellige aktiviteter med dem.

Ældre Sagen laver i forvejen aktiviteter for landets ældre og ser derfor meget positivt på dén idé, da frivillige er den enestående drivkraft i organisationens tiltag.

Omkring 20.000 mennesker har meldt sig på banen for at hjælpe med at gøre Ældre Sagens arbejde, og direktør Bjarne Hastrup håber, at organisationen kan øge samarbejdet med kommunerne.

- Næste år vil vi satse på at få flere frivillige i høj grad ved at samarbejde med kommunerne. Dét er en prioritet for os, at der bliver skabt mere fornuftige aktiviteter på plejehjemmene, så de ældre ikke bliver ensomme foran fjernsynet.

Sådan svarer de nordjyske borgmestre på spørgsmålet om frivilligt arbejde og begrænsninger:

Aalborg Kommune, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (Socialdemokratiet):

Fra tid til anden kan der være forældre, der hjælper med at bygge en legeplads eller lignende.

Han ser begræninger primært med hensyn til sikkerhed, når det handler om for eksempel legepladser. Det skal jo være i orden, så man undgår ulykker, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen.

 

Brønderslev Kommune, borgmester Mikael Klitgaard (Venstre):

Projekt Samspil med borgerne – skolesamarbejde med lokal bank betød, at skolen fik multibane, som kommunen ikke havde råd til samt et udeklasseværelse. Han mener, man bør lave regler om, så skoler må modtage sponsorater under 100.000 kroner uden at bede kommunen om lov til at modtage pengene.

 

Frederikshavn Kommune, borgmester Birgit S. Hansen (Socialdemokratiet):

Det er en balance for som skatteborger, kan man godt forvente, at kommunen ordner tingene, men man er mere end velkommen til at hjæle til selv. Det er skønt med frivillige kræfter. For eksempel Kulturcenter Kappelborg i Skagen, hvor kommunen kun havde råd til borde og bænke, så lokale søgte penge til at lave skaterbane og legeplads. Det er ok at kigge i regelbogen, mener Birgit S. Hansen og understreger, at der jo kan være regler for for eksempel fauna, kystsikring og natur.

 

Hjørring Kommune, borgmester Arne Boelt (Socialdemokratiet):

Kommunen har lavet ordning med oplandsbyer, hvor kommunen stiller plæneklipper og benzin til rådighed. Så skal borgerne sørge for, at græsset bliver klippet. Det er de såkaldte grå mænd i Bjergby eller Horne, borgmesteren refererer til. Og i Hjørring er der ifølge borgmesteren kommet klager fra Hjørring Malerlaug over, at servicefolkene på skolerne i kommunen maler for meget.

 

Jammerbugt Kommune, borgmester Mogens Gade (Venstre):

I særdeleshed projektet "Liv i By og Skole". Kommunen giver en håndsrækning og holder liv i mindre skoler i de små byer. Til gengæld forventes det, at borgerne gør en indsats. Ikke klar kontrakt i forhold til konkrete opgaver, men skal medvirke til at styrke udvikling og bosætning.

Folk på efterløn eller andre ydelser må nærmest ikke røre en finger i forhold til at gøre en frivillig indsats. Det kan stå i vejen.

 

Læsø Kommune, borgmester Karsten Nielsen (Dansk Folkeparti):

Vi ser meget på områder, hvor vi kan inddrage frivillige, da kommunen generelt mangler penge. For eksempel er der et aktivt netværk omkring Læsø Plejehjem, som betyder, at de frivillige tilbyder sociale aktiviteter, udflugter og tager borgere med til fastlandet, hvis de skal have nye briller eller lignende, lyder det fra borgmesteren.

 

Mariagerfjord kommune, borgmester Mogens Jespersen (Venstre):

Pasning af ældre, ikke decideret pleje, men aktiviteter og lignende. Forældre hjælper med forskellige ting på skole, eller pensionerede lærere kan fungere som lærerhjælp i klasser med brug for ekstra støtte. Nogle faggrupper kan frygte, at frivillige tager ders job, men det er ikke meningen med det, fastslår borgmesteren.

 

Morsø Kommune, borgmester Hans Ejner Bertelsen (Venstre):

Vi ville ikke kunne have det Mors, vi har i dag, uden det korps af frivillige, vi har. Når jeg kommer rundt til forskellige ting på øen, er der næsten altid frivillige involveret, lylder det fra borgmesteren.

 

Rebild Kommune, borgmester Leon Sebbelin (Radikale Venstre):

Det skal ikke være permanente løsninger med frivillige, men borgerinitiativer kan hjælpe med at løse mange ting. Det kan være sociale initiativer på plejecentre eller forældrehjælp til at bygge legepladser. Borgmesteren understreger, at man skal passe på med sikkerheden og faggrænser, når man taler om hjælp fra frivillige. 

 

Vesterhimmerlands Kommune, borgmester Per Bach Laursen (Venstre):

Det er ubeskrivelige kompetencer, som det er svært at betale sig fra hos de frivillige. Det kan være sociale opgaver på plejecentre eller forældreengagement på skoler og i institutioner.

Der kan være faggrænser, som man ikke må overtræde - og hvor meget man som frivillig må hjælpe til på et plejecenter, understreger borgmesteren.

 

Rundspørgen er foretaget af TV2 i samarbejde med TV2 Regionerne.Thisted har ikke svaret.

Frygt for mangel på faglighed

Borgmester i Solrød kommune Niels Hörup nævner eksempler som at male børnehaverne, renovere legepladserne og rydde op i lokalområdet som mulige steder, han forestiller sig frivillige hænder delvist overtager.

Men det vil skævvride ikke kun arbejdsmarkedet i forhold til, hvilke faglige krav, forskelligt arbejde har, men også sikkerheden på blandt andet netop legepladserne, mener 3F. De kalder borgmestrenes udmelding for et skråplan og retter især kritik mod tanken om at lade frivillige stå for reparation af kommunens ejendom.

- Når der tales om at vedligeholde legepladser, så har vi altså et ansvar for, at de her legepladser er forsvarligt opført. Det kræver faglig viden, siger gruppeformand for 3Fs offentlige gruppe, Lydia Callesen.

Hun frygter, at resultatet ved at overlade vedligeholdelsen af eksempelvis legepladserne er, at de rutinemæssige sikkerhedstjek vil blive overset, hvis ikke fagfolk er ansvarlige for det.

Kommunens opgaver skal ikke spares væk

Når kommunerne ønsker at løse deres opgaver bedre, er det naturligt, at borgmestrene ser en fordel i, at borgerne bidrager, siger professor ved Syddansk Universitet Bjarne Ibsen, der i årevis har forsket i frivillige i civilsamfundet.

Men Lydia Callesen frygter, at en større udlicitering af kommunale opgaver i sidste ende vil resultere i spareplaner på de områder, borgerne hjælper til med.

Borgerne engagerer sig kun i de ting, der giver mening for dem. Og det her udgør kun en meget lille del af kommunale opgaveløsninger.

Bjarne Ibsen, professor, Syddansk Universitet

- Det har vi set med affaldsindsamling, hvor man har sparet på skovoprydning, efter flere frivillige trådte til. Det har kostet folks arbejde, siger Lydia Callesen.

Bjarne Ibsen ser dog ikke noget tegn på, at danskernes lyst til at lave frivilligt arbejde skulle være stigende.

- Borgerne engagerer sig kun i de ting, der giver mening for dem. Og det her udgør kun en meget lille del af kommunale opgaveløsninger. Det vil også sige, at forestillingen om at have en stor skare af frivillige, der løser kommunens opgave, den slet ikke holder.

Ifølge ham ønsker de frivillige slet ikke at overtage kommunale opgaver, men hjælper de steder, hvor de har lyst til at bakke op om konkrete elementer i deres eget lokalsamfund, som eksempelvis børnehave og skole.

Forsiden lige nu