Seneste nyt:

Kun i dag: Morsingboer kan brevstemme i bus

På Mors har de skåret væsentligt ned i antallet af valgsteder. Tirsdag ruller en brevstemmebus til gengæld ud i kanterne.

En valgdag er demokratiets festdag, og den står lige for døren. Men indgangsdøren til selve valgstedet er for nogens vedkommende rykket noget længere væk, end sidst der var valg.

Morsø Kommune har eksempelvis barberet antallet af valgsteder ned fra 18 til 5.

Det faldt ikke i ubetinget god jord blandt kommunens borgere, så for at imødekomme nogle af de bekymrede, har kommunen søsat et nyt og anderledes mobilt valgkontor.

- Der er vælgere, der får lidt længere end vanligt. I erkendelsen af at nogle folk i yderområderne kan have svært ved at komme frem til valgstederne, forsøger vi os med en brevstemmebus, fortæller Pia Thybo, valgkoordinator i Morsø Kommune.

Forbi fem byer

Brevstemmebussen stævner ud med to administrative medarbejdere og én valgtilforordnet, og valgkoordinatoren forventer, at det især er den ældre generation, der vil benytte sig af tilbuddet.

- Jeg går ud fra, det er mennesker, der måske har vanskeligt ved at komme frem til deres nye valgsted, der kan få glæde af det. Men alle er velkomne, så det kan også være, nogen bare får lyst at ordne valghandlingen, mens de er ude at handle, siger Pia Thybo.

Bussen er kun på rundtur tirsdag, men hvis det bliver en succes, kan den ifølge Pia Thybo komme til at spille en større rolle ved kommende valg.

Bussen lægger vejen forbi Sdr. Dråby, Sundby, Tæbring, Ø. Assels og Ørding. Køreplanen fremgår af kommunens pressemeddelelse.