02:28

Omstridt grund i Løgstør: Politikere overhører flere advarsler

Politikerne i Vesthimmerland blev i flere omgange advaret i en sag om salget af en omstridt grund i Løgstør. Ifølge en ekspert risikerer de dermed at pådrage sig et personligt erstatningsansvar.

Sagen drejer sig om en grund i Løgstør, som Vesthimmerlands Kommune solgte i et udbud i 2017. Der kom kun et bud på 450.000 kr. – sandsynligvis fordi grunden havde den begrænsning, at der ikke kunne bygges detailhandel på den.

Forvaltningen i kommunen mente buddet var for lavt, men politikerne valgte at acceptere prisen alligevel. Borgmester Per Bach Laursen (V) siger:

- Det er ikke forvaltingnen, der skal bestemme, om 450.000 kroner er værd at sælge en grund for her. 

Kort efter salget af grunden ønsker køberen at få tilladelse til at opføre et supermarked på grunden. I mellemtiden er planloven ændret, så kommunen nu selv kan give en tilladelse.

Læs også Løgstør vil have supermarked på omstridt grund

En aktindsigt, som TV2 Nord er kommet i besiddelse, viser, at forvaltningen i Vesthimmerlands Kommune indstiller, at politikere afslår ønsket, men igen går politikere imod deres embedsmænds vurdering. Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing siger:

- Politikerne løber jo en betydelig risiko,  når de træffer nogle beslutninger, som administrationen har advaret om i flere omgange.

På grund af embedsmændenes advarsler beslutter Vesthimmerlands Kommune at hyre en advokat til at vurdere sagen. Advokat Niels Vase fra HjulmandKaptajn er meget klar i sin konklusion. D. 9. oktober 2017 afleverer han sit notat til kommunen med bl.a. disse bemærkninger:

” Det vil efter min opfattelse ikke være lovligt for kommunen på nuværende tidspunkt at ændre i udbudsmaterialet eller kontraktgrundlaget, således at detailhandel tillades på ejendommen”.

”………jeg vil derfor tilråde, at der rettes forudgående henvendelse til Ankestyrelsen, såfremt denne mulighed ønskes udnyttet”

Men på trods af advokatens råd vælger byrådet i Vesthimmerlands Kommune at arbejde videre med planerne om at tillade detailhandel på den omstridte grund. Kun de konservative tager forbehold. Byrådsmedlem Henrik Dalgaard Christensen siger:

- Jeg synes, at når man ser at vores egen administration af flere omgange har påpeget bekymringer omkring sagen,  og så den klokkeklare advokatudtalelse, der siger, at vi bør spørge Ankestyrelsen, så synes jeg, vi er forpligtet til at følge deres råd.

Per Bach Laursen og et flertal i byrådet ser dog anderledes på sagen:

- Vi kan ikke vente på en afgørelse i Ankestyrelsen. Borgerne i Løgstør har klart tilkendegivet at de ønsker detailhandel på denne grund og i det område. Det tør vi godt arbejde videre imod på trods af råd fra advokaten og vores forvaltning, siger Vesthimmerlands borgmester.

Læs også Kommune sender ikke sag i Ankestyrelsen: - Det her er et stort plus for Løgstør

Per Bach Laursen henviser til, at byrådet ud over notatet fra deres egen advokat også har fået en anden juridisk vurdering. Den kommer fra Løgstør Egnens Erhvervsråd og siger god for Vesthimmerlands Kommunes planer.

Men Sten Bønsing mener, at politikerne spiller hasard og selv kan blive draget til ansvar, hvis en afgørelse i Ankestyrelsen senere går dem imod:

- Hvis man handler i strid med juridiske vurderinger, så risikerer man at begå noget ulovligt, og når man begår noget ulovligt som kommunalpolitiker, så risikerer man en personlig erstatningssag, siger professoren i forvaltningsret.

Vesthimmerlands Kommune fortsætter arbejdet med at ændre lokalplanen for området med den omstridte grund i Løgstør, og hvis planen holder kan der søges om byggetilladelse til et supermarked til september måned i år.