Forsøg i Aalborg Kommune viser: Dosispakket medicin frigiver enorme mængder tid

Erfaringer i Aalborg Kommune viser, 850 sygeplejersker og SOSU-assistenter i landets kommuner kan frigives til plejeopgaver, hvis man benytter apotekernes tilbud om at dosispakke borgernes medicin.

I marts 2020 igangsatte Aalborg Kommune en indsats for at få flere borgere på dosispakket medicin fra apotekerne. 

Det gjorde de, fordi kommunerne og det øvrige sundhedsvæsen desperat mangler flere hænder til at varetage kerneopgaven med at sikre pleje og omsorg til de ældre, syge og svage borgere. 

Erfaringerne fra Aalborg viser nu, at hvis man udbreder brugen af dosisruller til alle kommuner, så vil det frigive 850 årsværk i plejesektoren. 

Det skriver Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse. 

Dosispakket medicin har stort potentiale

Det frigiver altså store mængder tid til patienterne hos sygeplejersker og SOSU-assistenter, hvis de ikke skal bruge arbejdstid på at tælle medicin op i dosisæsker til borgerne. 

- Det er vigtigt, at vi drøfter alle muligheder for at give medarbejderne i kommunerne mere tid til kerneopgaven. Det her er et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge de kræfter, vi har i sundhedsvæsenet bedst muligt, siger Sisse Marie Welling, der er medlem af KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Apotekernes pakkemaskiner kan nemlig levere 14-dagespakker med medicin udmålt i doser til det enkelte indtagelsestidspunkt, og derfor skaber maskinerne flere frie hænder til de manglende borgernære opgaver. 

Rullerne giver bedre livskvalitet

I øjeblikket er der kun cirka 36.000 danskere, som modtager deres medicin i dosisruller fra apoteket. Efter forsøget i Aalborg Kommune, ser formanden for Apotekerforeningen, Jesper Gulev Larsen dog et potentiale på mindst 100.000 flere: 

- Bedre compliance giver bedre helbred og livskvalitet, færre indlæggelser og færre besøg hos lægen. Desuden slipper man for at have en masse medicin liggende derhjemme. For nu kommer det afmålt i ruller, siger han og konkluderer, at der er store samfundsgevinster ved at udnytte de teknologiske muligheder.

Indføres i flere kommuner

Flere kommuner arbejder allerede på at få borgernes medicin dosispakket, og aftalen i Aalborg er netop forlænget forlænget frem til december 2022.

Men for at dosispakket medicin kan udbredes til flere borgere, er der brug for klare aftaler og et bedre samarbejde mellem apoteker, læger og kommuner: 

- Det arbejder vi benhårdt for at få på plads, siger Jesper Gulev Larsen. 


Seneste nyt

fra Nordjylland