LIGE NU:

Klit-sagen: To personer tiltalt for at have ødelagt sandklit i Skagen

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi har tiltalt to mænd på 39 og 61 år for groft hærværk og for at have overtrådt flere bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven ved i 2019 at have ødelagt en fredet klit ved Skagen Sønderstrand.

Ifølge anklageskriftet var det den 39-årige, der den 26. oktober på foranledning af den 61-årige aalborgensiske erhvervsmand Hans Andersen, flyttede en større mængde sand og beplantning med en læssemaskine, så der ifølge tiltalen skete skader for cirka 447.000 kroner.

Ifølge anklageskriftet, som TV2 Nord har fået aktindsigt i, så er der i forbindelse med hærværket fjernet mellem 1-1,5 meter af klitterne. Hvor meget sand der blev skubbet ned fra klitterne angives ikke, og netop mængden af sand, som blev flyttet er et stridspunkt mellem Frederikshavn Kommune og Hans Andersen.

Frederikshavn Kommune søgte 13. november 2019, et par uger efter hærværket på klitterne, Kystdirektoratet og Fredningsnævnet om tilladelse til at reetablere et område på 1.300 kvadratmeter med 3.000 kubikmeter sand. Tal som er baseret på et skøn fra kommunens natursagsbehandler.

Hans Andersen har haft to landinspektørfirmaer til at lave opmålinger, og i følge de opmålinger, så blev der flyttet mellem 160 og 200 kubikmeter sand.

Frederikshavn Kommune bevilligede sidste år en halv million kroner til genopretning af de to ødelagte klitter, og allerede i 2019 kort tid efter hærværket fik kommunen dispensation fra Fredningsnævnet til deres genetableringsplan.

Inden dispensationen blev givet var Fredningsnævnet på besigtigelse i Skagen, men her var mængden af sand ikke noget man kiggede efter. Det har forklarede flere medlemmer af nævnet til TV2 Nord i juli 2020

Særlig paragraf i brug

De to mænd er ud over groft hærværk af betydeligt omfang blandt andet også tiltalt for at have ”forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier af hensyn til almenheden”.

- Det er ikke så tit, at der bliver rejst tiltale efter den paragraf, men vores vurdering er, at klitterne i Skagen er helt særegne og har en helt særlig betydning i den danske kulturhistorie, og derfor har vi valgt også at tage den paragraf i brug. Det er nogle alvorlige forhold, der er rejst tiltale for, og derfor vil vi kræve fængselsstraf, hvis de tiltalte bliver dømt efter anklageskriftet, siger specialanklager Jan Østergaard.

Sagen blev overdraget fra Nordjyllands Politi til Østjyllands Politi på grund af spørgsmål om inhabilitet.

Retsmøderne bliver afholdt over tre dage i Retten i Hjørring den 7., 8. og 9. april.