LIGE NU:

Kommunalt påbud er ugyldigt: Omstridt tag får nu lov at blive trods stribevis af klager

Et tag, der er 49,6 centimeter højere end tilladt, har i årevis været genstand for en nabostrid på Vegavej i Frederikshavn. Nu har Planklagenævnet afgjort, at Frederikshavn Kommunes påbud til husejeren om at lave det om og gøre det lavere ikke er gyldig.

Det vil sige, at det omstridte tag på Vegavej efter al sandsynlighed nu får lov at blive, som det er.

Planklagenævnets afgørelse i sagen kan nemlig ikke ændres og ej eller afprøves ved andre instanser.

- Det er en træls afgørelse, lyder det fra formanden for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Sørensen (V).

Han tilføjer, at politikerne i kommunen har givet påbud, fordi de mener, at byggeriet og dermed taget ikke overholder en såkaldt servitut - og derfor er ulovligt.

 

Men populært sagt, så holder den ikke, og Planklagenævnet skriver i deres afgørelse, at "Kommunen er derfor afskåret fra efterfølgende at håndhæve servitutbestemmelsen, og påbuddet er dermed ugyldigt".

Tilbage står et tag, der ifølge såvel naboer som politikere er for højt, som nu ser ud til at kunne blive stående ligeså højt, som det er.

- Vi må trække på skuldrene, for det er indiskutabelt, det, der står i loven, og som Planklagenævnet afgør, og vi politikere er sat ud på sidelinjen og skal forvalte de love, der gælder, siger Peter Sørensen.

Mistet havudsigt

Sagen har stået på i årevis, da naboer på Vegavej i Kilden ved Frederikshavn klagede over byggeriet, da de mistede havudsigt på grund af taget. 

Og tilbage i 2017 besluttede plan- og miljøudvalget i kommunen, at ejeren af huset på Vegavej nu skulle sørge for at taget ikke overskrider den maksimale højde på 2,9 meter, som er gældende i området.

Det er det påbud som Planklagenævnet nu har kendt ugyldigt.

Det vil sige, at ejeren af huset skulle rive taget ned eller ændre konstruktionen af det, så det ikke overskrider bestemmelserne i loven.

Det gjorde ejeren dog ikke, da han mente, han i sin tid var i sin gode ret til at bygge taget på den måde, som det blev bygget, og der har da også været nogle uklare meldinger fra Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune skred i første omgang nemlig ikke ind over for husejeren, som opførte det ulovlige tag - derimod ville forvaltningen, at der skulle laves en retlig lovliggørelse af taget på Vegavej.

Argumentet var, at det såkaldte proportionalitetsprincip burde inddrages. Det vil sige, at det skal vurderes, hvor stor overtrædelsen er i forhold til, hvad det vil koste at lovliggøre den fysisk.

Men det var politikerne uenige med embedsmændeneom. Politikerne stod fast på, at de ville sikre, at en gammel kommunal deklaration for området blev overholdt. En deklaration, som sikrer udsigt for 14 parcelhuse i området.

- Det er vigtigt, at de deklarationer, der er i et område, bliver overholdt. Det hjælper ikke noget, at man kan lave sit tag, som man har lyst til, bare fordi det er dyrt, lød det dengang fra den daværende politiske formand, Anders Brandt Sørensen.

Sagen er tabt for kommunen

Nu ser sagen dog ud til at være tabt for Frederikshavn Kommune.

For Planklagenævnet skriver i afgørelsen: "Planklagenævnet finder, at kommunen ved udtalelser i februar 2013 og ved byggetilladelse til andre forhold på ejendommen i april 2013 har bibragt klageren en berettiget forventning om, at kommunen ikke ønskede at udnytte muligheden for at bringe Planlovens §43 i anvendelse til håndhævelse af servitutbestemmelsen om bygningshøjde i forhold til den tagkonstruktion, som er opført."

- Det er frustrerende, fordi vi fra politisk side har sagt, at taget er ulovligt, og vi ønsker at gøre mere og er klar til at gå hele vejen, men nu kan vi ikke gøre mere, siger udvalgsformanden Peter Sørensen.

Sagen er på dagsordenen for plan- og miljøudvalget i morgen tirsdag. Der er dog tale om en såkaldt orienteringssag, hvorfor det umiddelbart ikke giver politikerne mulighed for at gøre ret meget andet end at blive orienteret og diskutere sagen.

Tilbage står nu muligheden for de berørte naboer på Vegavej til at føre en civilretslig sag mod ejeren af det omstridte tag.