Direktionen fyret på Hirtshals Havn: Konservative vil se rapport der begrunder fyringer

Hvis jeg ikke kan forklare det, kan jeg ikke forsvare det. Sådan lyder det fra Hjørrings konservative 1. viceborgmester, Per Møller, som sammen med den øvrige konservative byrådsgruppe nu vil have taget sagen om fyringen af den samlede direktion i Hirtshals Havn op på byrådsmøde. For netop at kunne forklare og forsvare beslutningen ikke mindst over for et erhvervsliv, der - ifølge Per Møller - undrer sig.

På en række ekstraordinære gruppemøder i weekenden har de tre konservative byrådsmedlemmer i Hjørring Byråd, Mette Jensen, Kim Bach og gruppeformand Per Møller nu bedt Hjørring Byråd om blandt andet at svare på, hvorfor strategien på den ellers veldrevne Hirtshals Havn skal ændres med det til følge, at den samlede direktion er fyret. 

- Vi skal sikre os, at vi ikke har medvirket til en politisk motiveret afskedigelse af havnedirektøren og vicedirektøren, ligesom vi skal sikre os at lovgivningen i forbindelse med driften af Hirtshals Havn er overholdt,  lyder det fra den konservative byrådsgruppe.

Per Møller er siden, han sammen med det øvrige byråd tilbage i december sidste år, godkendte afskedigelsen af direktøren og vicedirektøren på Hirtshals Havn, blevet gjort bekendt med, at mange i erhvervslivet undrer sig over fyringerne. 

- Jeg har ikke været klædt godt nok på, og måske har jeg været naiv, da jeg stemte for fyringerne, som kom som en indstilling fra bestyrelsen i havnen, men efter de mange henvendelser fra folk, jeg har fået, som slet ikke forstår fyringerne, så bliver vi nødt til at have sagen i byrådet. Og vi bliver nødt til at have den rapport, som havnen ligger til grund for udskiftningen af direktionen, på bordet, siger Per Møller og understreger, at han som byrådsmedlem har en særlig pligt til at sikre, at havnen styres ansvarligt i henhold til Havneloven, og det kan han have svært ved at se overholdt, når samlet set 40 års anciennitet pludselig fritstilles.

Afskedigelserne af såvel direktør som vicedirektør på Hirtshals Havn er begrundet i en konsulentrapport, som byrådet forud for mødet midt i december sidste år slet ikke har set.

Den rapport har den konservative byrådsgruppe nu bedt om at få udleveret. 

Strukturændringer på havnen

- Jeg driver havn, jeg driver ikke lokalpolitik, siger bestyrelsesformand for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen til den politiske udvikling af sagen om bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsesformanden har tidligere i et nyhedsbrev fra havnen, understreget, at "ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Hirtshals Havns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden".

Havnen har sidste år fået foretaget en ekstern konsulentundersøgelse af organisationen, som skal hjælpe havnen med at realisere dens fremtidige udviklingsplaner. En ekstern konsulentundersøgelse, som skulle vurdere, hvorvidt havnen i sin nuværende form er rustet til de udfordringer og udviklingsmuligheder, som havnen står overfor i de kommende år.

Og det var på baggrund af den analyse, at havnens bestyrelse konkluderede, at der i organisationen er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med at den skal styrkes rent udviklingsmæssigt.

Eller helt konkret; Hirtshals Havns administrerende direktør og vicedirektør blev begge  opsagt med deres respektive varsler.

Siden har Jens Kirketerp Jensen, der har været direktør på havnen i næsten 20 år, afvist bestyrelsens tilbud om en anden fremtrædende rolle på havnen.

Blåstempet politisk fyring ?

- Hvis jeg havde vidst, at det havde fået de konsekvenser, at vi har smidt mere end 40 års samlet anciennitet ud - og en direktion som jeg kun hører skulle have været højt værdsat både på havnen og i hele erhvervslivet i kommune, så jeg er ikke sikker på, at jeg havde stemt for fyringen, siger Per Møller.

Derfor lyder et af spørgsmålene til det samlede byråd til næste møde fra den konservative gruppe; "Vi vil gerne spørge Byrådet om det er Byrådets holdning, at vi fremadrettet i Hjørring kommune skal afskedige medarbejdere der passer deres arbejde til den siddende bestyrelses tilfredshed?".


Per Møller understreger, at han udmærket ved, at pilen peger tilbage på ham selv, idet han med sin stemme har været med til at stå bag fyringerne, men i dag undrer han sig over, hvad der egentlig skete.

- Jeg skal simpelthen klædes bedre på for at kunne forklare, hvorfor det er nødvendigt at fyre en direktion, der har fremvist kæmpe økonomisk overskud på havnen, jeg kender ikke årsagen til strategiskiftet, ligesom jeg vil ikke have skudt i skoene, at jeg har været med til at blåstemple en politisk motiveret fyring, siger Per Møller.

Processen omkring ansættelsen af en ny leder for Hirtshals Havn er allerede i gang og forventes ifølge bestyrelsen at være afsluttet i løbet af sommeren. 

Indtil videre er tidligere teknisk direktør ved Hjørring Kommune, Andreas Duus, udnævnt som konstitueret administrerende direktør.

Og også det bekymrer Hjørrings 1. viceborgmester, Per Møller, idet han frygter, at kommunen kan være på kant med havneloven, hvori der står, at "havnens daglige administration skal holdes adskilt fra kommunens."

- Holder armslængde-princippet, når man får en tidligere teknisk direktør, der igennem en årrække har siddet i kommunens administration, sat ind på posten, lyder det fra Per Møller. 

Anderledes ser man på det hos Hirtshals Havn, der i sin begrundelse for at have udpeget den tidligere kommunalt ansatte direktør til den midlertidige post, at han netop i kraft af sin tidligere stilling har et bredt kendskab til Hirtshals Havn og ikke mindst dens kunder og brugere.

Venstre: Vi har tillid til bestyrelsen

Hos Venstre i Hjørring Byråd kan man ikke følge Det Konservative Folkepartis skepsis og undren over det, der er sket på Hirtshals Havn.

- Jeg har tillid til bestyrelsen i Hirtshals Havn, og tillid til at bestyrelsen agerer for havnens bedste, og sådan skal det være, siger Søren Smalbro (V) og formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

Han tilføjer, at han beklager, at den tidligere direktør Jens Kirketerp Jensen har valgt ikke at tage imod tilbuddet om en anden post på havnen.

- Han har gjort det godt som direktør, siger Søren Smalbro. 

Borgmester Arne Boelt (S), der samtidig er næstformand i bestyrelsen i Hirtshals Havn, siger til TV2 Nord, at han ikke kan diskutere personalepolitik i pressen, og henvendelsen fra Det Konservative Folkeparti til byrådet i Hjørring vil blive sat på dagsordenen som et lukket punkt, netop fordi der er tale om personaleforhold.

Sagen ventes behandlet på byrådsmødet den 24. marts. 


Seneste nyt

fra Nordjylland