Udvalgsmedlemmer: Borgmesteren har løjet om grundsalg

Vesthimmerland Kommunes borgmester, Knud Kristensen (K), er kommet i politisk modvind i en sag om almennyttigt byggeri på en grund i Aars. Årsag: Borgmesteren er ejer af grunden.

 

Palle Jensen, socialdemokratisk medlem af økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune, er en af de politikere, der i dag retter kritik mod kommunens borgmester, Knud Kristensen fra de konservative.

-Vi vil bare gerne have, at borgmesteren kommer ud og fortæller hvad der er ret og vrang i den her sag, konstaterer han.

Det er et nedlagt hotel på Himmerlandsgade i Aars, som er årsag til hele balladen. På grunden, hvor hotellet ligger, skal der efter planen bygges almennyttige ungdomsboliger. Men ejeren af grunden er samtidig kommunens borgmester, Knud Kristensen. Noget han, ifølge kritikerne, ikke gjorde opmærksom på, da fremtidsplanerne for grunden skulle drøftes ved et møde i kommunens økonomiudvalg i september.

-Hvis han ejer grunden, er der ingen tvivl om, at han er inhabil i en sag, hvor vi behandler et spørgsmål om boligbyggeri på hans grund, forklarer Palle Jensen.

Ifølge Tingbogen er grunden, hvor det nedlagte hotel ligger, ejet af et ejendomsselskab. Et ejendomsselskab, som ifølge Erhvervsstyrelsen har Knud Kristensen som direktør. Men da Knud Kristensen blev spurgt af de øvrige medlemmer af økonomiudvalget, om han stadig ejer grunden, skulle han angiveligt have sagt, at grunden var blevet solgt – og han dermed ikke er inhabil i forhold til at drøfte fremtidsplanerne for grunden.
At borgmesteren tilsyneladende ikke har fortalt sandheden om, hvorvidt han ejer grunden eller ej, får i dag flere medlemmer af økonomiudvalget til at stille spørgsmålstegn ved borgmesterens troværdighed.

-Hvis der bliver udviklet et projekt på en ejendom, som borgmesteren ejer, så vil prisen jo angiveligt blive noget højere. Derfor er det jo hverken lovligt eller rimeligt, at han (borgmesteren, red.) skal sidde med ved bordet, når sådan noget bliver besluttet, siger Per Bach Laursen, medlem af økonomiudvalget for Venstre.

Sagens hovedperson, borgmester Knud Kristensen, ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt. Han henviser til, at sagen er ved at blive undersøgt af juridiske eksperter hos Kommunernes Landsforening. Først når deres resultater foreligger, vil han stille op til interview om sagen.
Men selv hvis det viser sig, at borgmesteren vitterlig havde solgt grunden inden mødet i økonomiudvalget, kan han stadig have et habilitetsproblem. Det mener kommunalforsker og ekspert i kommunale forhold, Roger Buch.

-Fordi en potentiel køber jo kan have haft nogle forventninger til hvad den her grund kan bruges til, som måske er blevet diskuteret med borgmesteren. Så der er måske nogle skjulte hensyn, som bliver varetaget. Derfor vil jeg tro, at borgmesteren har et habilitetsproblem – både hvis han ejer og hvis han ikke gør, siger Roger Buch.

Knud Kristensen har tidligere været under anklage i en lignende sag om habilitet. Det var tilbage i november 2015. Den sag blev dog tilbagevist af Statsforvaltningen.


Knud Kristensen inhabil i sag om grund i Aars

def_thumb,50_percent

play Knud K.: Jeg betragter sagen som afsluttet

181016 Himmerlandsgade 33 Aars Knud Kirstensen ungdomsboliger habilitet inhabil

gallery Afgørelse: Knud K. var inhabil

181016 Himmerlandsgade 33 Aars Knud Kirstensen ungdomsboliger habilitet inhabil

Økonomiudvalg: Rigtigt at erklære borgmester inhabil

20_percent,default_thumb

play Udvalg om borgmesters bilag: - Ikke noget værd

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland