LIGE NU:

Nyt budget: Skattelettelser på vej i Mariagerfjord Kommune

Politikerne i Mariagerfjord Kommune har sent onsdag aften indgået forlig om budgettet for de næste fire år, og på grund af udligningsreformen kan kommunen tilføre penge til flere trængte områder.

Det er et glad hold politikere, der torsdag træder ind i mødesalen på rådhuset i Hobro, hvor budgetforliget for 2021-2024 skal præsenteres. For to år siden måtte politikerne svinge den store sparekniv, men i år er der i stedet tilført ekstra midler til en lang række områder.

- I år har det været nemmere at lægge budget, fordi vi har fået penge via udligningsreformen. Penge, som vi i mange år har ment, at vi burde få for at kunne opretholde det serviceniveau, som andre kunne gøre og det anlægsniveau, der har været andre steder. Det har vi nu fået mulighed for, og det har vi kunne gøre på næsten alle de områder, vi ønsker, siger borgmester Mogens Jespersen fra Venstre.

Politikerne har blandt andet valgt at tilføre flere penge til Børn og Unge-området. Et område, hvor man i 2019 sparede 16,5 millioner kroner. Det glæder 1. viceborgmester Leif Skaarup fra Socialdemokratiet, at kommunens børn og unge nu får tilført flere penge:

- Vi havde nogle ting, som vi meget gerne ville have rullet tilbage af de besparelser, vi måtte lave for to år siden. Det er lykkedes, og derudover har vi tilført penge til skoleområdet, så vores klassedannelser kan blive mindre, og vi kan få to-lærer-timer på. Der er mange positive ting inden for vores almindelige drift, som vi har fået taget hånd om, siger han.

Skattelettelse på 0,2 procent

Mariagerfjord Kommune har valgt at ansøge Finansministeriet om lov til at sænke kommuneskatten med 0,2 procent. Dermed kommer skatten til at ligge på samme niveau, som den lå på i 2018, men kommunen valgte dengang at hæve skatten for at finansiere nogle af de besparelser, de stod over for.

I alt betyder skattenedsættelsen, at borgerne i Mariagerfjord Kommune skal af med 13,7 millioner kroner mindre i skatteindtægter – eller cirka 1000 kroner om året per husstand.

- I 2019 var det en nødvendighed at sætte skatten op for at få enderne til at nå sammen. Vi har så i mange år, ligesom andre nordjyske kommuner, sagt, at vi skal have noget hjælp, og vi skal have en udligning. Det kan ikke passe, at vi skal ligge på et serviceniveau, der er under gennemsnittet, og det kan ikke passe, at vi skal ligge på en skatteprocent, der er over gennemsnittet. Det har man hørt på fra regeringens og forligspartiernes side, og man er kommet med en udligning, der giver os lov til at gå tilbage til det niveau, vi var på før, siger borgmester Mogens Jespersen.

- Det er ikke et mål i sig selv at have en høj skatteprocent. Målet er, at vi har de penge, vi skal bruge til at lave en god service for vores borgere. Det er ikke et kardinalpunkt for os, om skatten er det ene eller det andet. Det, der er vigtigt for os, er, at skatten ligger på et niveau, der gør, at vi kan levere den service, vi skal levere til borgerne, siger viceborgmester Leif Skaarup.

Cykelstier og corona-erfaringer

Om nogle år bliver det muligt at køre på cykel hele vejen langs Mariager Fjord. Budgetforliget lægger nemlig op til, at der skal investeres i en cykelsti, der når hele vejen rundt. I alt bliver der tilført 24 millioner kroner ekstra til de allerede afsatte midler til at etablere cykelsti.

Derudover har coronasituationen også påvirket budgettet. Der er blevet flere ledige i Mariagerfjord, og derfor har man valgt at sætte penge af til opkvalificering af dem, der har mistet deres job:

- Vi har sat penge af til at opkvalificere flere ledige, for vi ved, at vi bliver flere ledige. Det er stadig vigtigt, at vi gør en ekstra indsats for de mennesker, der bliver ledige på grund af coronasituationen og sørger for, at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, siger Leif Skaarup fra Socialdemokratiet.

De ansatte i kommunen har i høj grad gjort brug af videomøder under nedlukningen, og erfaringen med møderne er så god, at politikerne i Mariagerfjord Kommune anslår, at man fremover kan spare penge ved at tage et videomøde frem for at køre til møder rundt omkring i kommunen.

- Vi har lært at holde mange møder på nettet i stedet for at køre rundt om fjorden for at besøge hinanden, og vi kan se, at vi kan spare rigtig mange timer på ikke at køre rundt. Derfor har vi lagt en besparelse ind på 1 million kroner på det område. Vi har brugt rigtig mange penge på hjælpemidler, også mange flere, end vi får refunderet af regeringen, men det bliver vi nødt til at sige pyt til, for det er noget, vi skal bruge penge på, og det betyder også, at vi er klar, hvis vi er så uheldige, at coronaen blusser op igen, siger borgmester Mogens Jespersen fra Venstre.

Budgettet skal 2. behandles den 8. oktober.