Ambulancerne er klar til 1. april: Der mangler kun bukser

Region Nordjylland forventer, at borgerne ikke vil mærke nogen store ændringer, når regionen og det private firma PreMed på fredag overtager ambulancekørslen i Nordjylland fra den mangeårige operatør, Falck.

Når marts bliver april, er Falck fortid med hensyn til ambulancer i Nordjylland.

Fredag 1. april træder en markant ændring i kraft: Efter årtier, hvor ambulancer i landsdelen har været synonymt med Falck, der har løst opgaven for Region Nordjylland, overtager regionen selv størstedelen af ambulancedriften. En mindre del skal i fremtiden udføres af det finsk-ejede firma PreMed.

I Region Nordjylland tror og forventer Peter Larsen, der er direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, at borgerne ikke vil opleve store ændringer. Der er tale om nye biler, men de ligner de gamle, og hovedparten af de ansatte - både hos regionen og i PreMed - kommer fra Falck.

Og nok så vigtigt: Man skal fortsat dreje 1-1-2, hvis der opstår akut sygdom, og man har brug for hjælp.

Med den hidtidige ordning har der fra tid til anden lydt kritik af, at der gik for lang tid, før hjælpen nåede frem. I kontrakten med Falck var firmaet forpligtet til at overholde en såkaldt responstid, der i gennemsnit på årsbasis ikke måtte overstige ni minutter og 12 sekunder. Det er lykkedes nogle gange. Andre gange ikke.

To ud af tre ambulancer skal være fremme inden 10 minutter

Da regionspolitikerne senest sendte opgaven i udbud, anvendte man en anden model. Nu handler det om, hvornår den første bil - ambulance, lægebil eller noget tredje - er fremme på stedet. Det er altså ikke kun ambulancens responstid, man ser på. Tankegangen er, at det for borgeren er vigtigst, at der kommer nogen og hjælper - ikke nødvendigvis, at hjælpen ankommer pr. ambulance.

Mindst 67 procent af gangene skal første bil være fremme, inden der er gået ti minutter, fremgår det af servicemålene.

Politikerne i regionsrådet vil løbende få opgørelser, der viser, om målene nås.

Falcks ambulancer er allerede taget ud af drift

De tilsammen 58 nye ambulancer og 20 biler til patienttransport er alle leveret. Og faktisk er de allerede nu taget i drift i Falck-regi, så skiftet natten til fredag kan foregå så gelinde som muligt.

Hos regionen og PreMed priser man sig lykkelige over, at de nye køretøjer trods corona og senest krig i Ukraine er blevet leveret. Netop bilproduktion er lige nu hårdt ramt, fordi der mangler stål.

Krigen har dog på et mindre væsentligt felt drillet: De ansatte, der skal betjene nordjyderne, får nye uniformer. Leverancen af bukser er imidlertid påvirket af situationen i den store verden. Derfor har man måttet rationere bukserne, så redderne til en start kun får to par hver - på et senere tidspunkt vil de få flere!

- Men bortset fra dét er vi klar, også takket været stor fleksibilitet fra Falck, lyder det fra den præhospitale direktør Peter Larsen.

Sådan deler de to operatører Nordjylland

Det private firma PreMed skal stå for de ambulancebaser, der hører hjemme i Morsø, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord. På de 13 baser i dette område placeres der 25 ambulancer og seks patienttransport-køretøjer.

Regionen står selv for opgaven i de resterende fem kommuner. Også her bliver der 13 baser, bemandet med 33 ambulancer og 14 patienttransport-køretøjer.

Det er for hele området ansatte i regionen, der disponerer kørslen og altså bestemmer, hvilken vogn der skal sendes afsted. Selv om der i fremtiden er to og ikke kun én operatør, betragtes Nordjylland som ét område. I praksis betyder det, at hvis en PreMed-ambulance med base i Jammerbugt Kommune har været i Aalborg med en patient, kan den sagtens - hvis den er nærmest - blive sendt på en opgave i Aalborg Kommune, inden den returnerer til basen.

Baserne er i nogle tilfælde de nuværende Falck-stationer, hvor man lejer sig ind. Det er tilfældet i Skagen, Hjørring, Brønderslev, Dronninglund, Pandrup, Løkken, Aalborg, Fjerritslev, Hurup og Støvring.

I andre byer - eksempelvis Frederikshavn - får ambulancerne base hos Nordjyllands Beredskab. Og i andre tilfælde igen - det gælder for eksempel i Nørresundby - lejer man sig ind hos andre private firmaer end Falck.

Ikke flertal for noget

Beslutningen om at vrage Falck blev truffet af regionsrådet i marts sidste år. Forinden havde politikerne på et møde i februar haft tre modeller for den fremtidige ambulance-drift til afstemning, men ingen af dem kunne samle flertal. På et ekstraordinært møde i marts viste der sig et flertal for den ordning, der nu træder i kraft.

Flertallet bestod af medlemmer fra regionsrådets røde blok, suppleret med et enkelt Venstre-medlem, Lone Sondrup.

Siden er flertallet i regionsrådet som bekendt skiftet. Det bliver derfor den nye regionsrådsformand, Mads Duedahl fra Venstre, der i første række skal stå på mål for den nye ordning - en ordning, som hovedparten af hans partifæller altså var lodret imod og stærkt betvivlede ville blive 26 mio. kr. billigere.


Seneste nyt

fra Nordjylland