LIGE NU:

Der er stadig for mange, som bliver udsat for tvang i psykiatrien

Der er stadig for mange, som bliver udsat for tvang i psykiatrien - og i Nordjylland går det den forkerte vej i forhold til at få antallet af bæltefikseringer ned.

Selvom det går i den rigtige retning med at nedbringe brugen af bæltefikseringer mange steder i Danmark, så stiger brugen af bæltefiksering og tvang fortsat i Nordjylland.

- Jeg er bekymret over, at vi ser en stigning i både Region Syddanmark og Region Nordjylland. Og når vi ser på akut beroligende medicin og fastholdelser er det kun Region Hovedstaden, der har en mindre reduktion. Der er klart behov for et meget tydeligt ledelsesfokus i regionerne, så vi kan forebygge brug af unødvendig tvang, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Også brugen af akut beroligende medicin er steget i Region Nordjylland, mens antallet er faldet i Region Hovedstaden som den eneste region.

 
 

Brug af tvang stiger

I 2014 indgik Danske Regioner og det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse en national partnerskabsaftale om at halvere brugen af bæltefikseringer og nedbringe den samlede brug af tvang inden udgangen af 2020. Siden partnerskabsaftalen trådte i kraft, har der dog i alle regioner, undtagen Region Hovedstaden, været et større eller uændret antal personer, der bliver udsat for tvang.

Brugen af fastholdelser er steget i alle regioner siden starten af partnerskabsaftalen, og brugen af akut beroligende medicin er steget i alle regioner bortset fra i Region Hovedstaden. Brugen af tvangsindlæggelser, tvangstilbageholdelser og tvangsmedicinering er også steget. Det viser den nyeste monitorering af tvang i psykiatrien for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

- Det er meget bekymrende, at den samlede brug af tvang i Danmark stiger. Vi kan slet ikke stille os tilfredse med at brugen af bælter er faldet, når vi samtidig oplever, at brugen af stort set alle andre former for tvang stiger. Vi ved, at tallene dækker over store forskelle mellem regioner og afdelinger, og det tyder jo desværre på, at vi har nogle alvorlige udfordringer i kvaliteten af indsatsen til mennesker med psykiske lidelser. Vi skal have fokus på at forebygge brugen af tvang, og det er en fælles opgave for både kommuner og regioner, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Når det gælder bæltefikseringer, går det fortsat fremad i Region Hovedstaden med at få bragt antallet ned, og Region Midtjylland har for alvor fået vendt udviklingen, med næsten en halvering af antallet i det seneste år.

Regioner skal lære af hinanden

Sundhedsstyrelsen vil fremover se på, hvordan de gode erfaringer med at nedbringe tvang i nogle regioner kan fortsætte og udbredes til de andre regioner.

Sundhedsstyrelsen vil derfor primo 2020 udgive anbefalinger, som vil samle op på den eksisterende viden og gode erfaringer med at forebygge og nedbringe tvang i psykiatrien, og som regionerne kan bruge til inspiration i deres arbejde med at bruge mindre tvang. Anbefalingerne bliver udarbejdet med rådgivning fra en bredt sammensat, faglig arbejdsgruppe.

Regionernes erfaringer og indsatser bliver desuden drøftet løbende på møder i Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatriområdet.

Formanden for psykiatriudvalget i Region Nordjylland ønsker ikke at kommentere rapporten, før den er blevet forelagt og drøftet i udvalget. Det oplyser Jette Ramskov til TV2 Nord.