Seneste nyt:

Politidirektør er klar til kamp mod socialt bedrageri

To nordjyske kommuner skal sammen med Nordjyllands Politi være spydspidser for, hvordan socialt bedrageri kan stoppes og straffes.

Kampen mellem myndighederne på den ene side og sociale bedragere på den anden side er  skudt i gang, og politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, hilser den styrkede indsats og det lokale samarbejde med Aalborg og Brønderslev kommuner velkomment.

- Svindel med sociale ydelser underminerer vores ’samfundskontrakt’. Vi betaler skat for at sikre fællesskabet adgang til en række goder. Derfor skal personer, der begår socialt bedrageri, i højere grad afsløres og retsforfølges. Og det er projektet med til at give os viden og værktøjerne til, siger politidirektøren.

quote Indsatsen mod socialt bedrageri er afgørende for, at vi kan have et velfungerende velfærdssamfund

Mikael Klitgaard, borgmester, Brønderslev Kommune, Venstre

Afslører svindel

Projektet, som Nordjyllands Politi sammen med de to nordjyske kommuner nu er gået i gang med, skal bidrage til at borgere, der svindler med sociale ydelser, i højere grad bliver afsløret og retsforfulgt.

Der er seks kommuner, der deltager i det landsdækkendeprojekt, og de er meget forskellige både i forhold til størrelse, borgersammensætning og geografi.

Borgmester: Der bliver taget af fælleskassen

I Brønderslev Kommune ser borgmesteren frem til projektet.

- Indsatsen mod socialt bedrageri er afgørende for, at vi kan have et velfungerende velfærdssamfund – ikke bare fordi der bliver taget af fælleskassen, men også fordi vores tillid til hinanden lider et knæk. Derfor skal vi have sat en stopper for socialt bedrageri. Vi ved, at det er et komplekst område, hvorfor vi er glade for at deltage i projektet, så vi kan være med til at udveksle erfaring og finde nye løsninger sammen og på tværs af myndigheder, siger borgmester Mikael Klitgaard, Venstre.

Ud over de to nordjyske kommuner deltager også Odense, Langeland, Herlev og Rødovre kommuner. 

Praksis for fremtiden

Projektet kører i Fyns-, Nordjyllands- og Københavns Vestegns politikredse i perioden frem til 2023, og i den periode vil der blive udført et stort analysearbejde af både kriminalitetsmønstre, gældende lovgivning og allerede igangværende praksis hos politi, kommuner og andre myndigheder. 

På den baggrund vil projektet udarbejde en række anbefalinger til fremtidig anmeldelsespraksis og- processer, der kan føre til at borgere, der svindler med sociale ydelser i højere grad kan afsløres og retsforfølges. Endelig skal projektet på sigt også være med til at sikre bedre muligheder for at forebygge socialt bedrageri.