Seneste nyt:

Region Nordjylland vil være Danmarks grønneste region

Tirsdag fremlagde Region Nordjylland deres budget for 2020. I budgettet kan man blandt andet læse, at Region Nordjylland vil være Danmarks grønneste region.

Tilbage i 2010 indgik Region Nordjylland en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive den første danske klimaregion.

Nu har regionen fået større ambitioner, og vil ikke bare være grønnere – de vil være grønnest.

- Vi vil gerne sætte ekstra handling bag alle ordene omkring, at vi gerne alle sammen vil gøre noget ekstra for klimaet, og vi vil arbejde henimod at sikre de reduktioner i CO2-niveauet som aftalt i Paris-aftalen, siger Ulla Astman (Soc.Dem.), der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

I går fremlagde Region Nordjylland regionens budget for 2020, og her kunne man blandt andet læse, at Region Nordjylland vil være Danmarks grønneste region.

- Det er vores ambition at være den grønneste region. At være kendt som den region, der gerne tager teten, og som gerne sætter nogle ekstra ting i værk for at vi netop kan indfri målsætningerne og være med til at indfri dem, siger Ulla Astman (Soc.Dem.).

Ud med diesel

Det er blandt andet ved at udskifte dieselbusser, at Region Nordjylland vil sikre sig positionen som den grønneste region i landet.

Den sidste regionale nordjyske dieselbus skal standse motoren for sidste gang, når den nuværende udbudsrunde for busserne udløber inde for tre til fire år.

-  Der kommer til at køre flere busser med andre drivmidler end diesel, altså at det vil være biogas-, det vil være brintbusser, man vil se i bybilledet, når det er regionaleruter, siger Ulla Astman (Soc.Dem.).

Ingen målemetoder

Som det er lige nu, er der ikke nogen målinger regionerne i mellem, der viser, hvem der er den grønneste region.

Alle kan vel kalde sig Danmarks grønneste region, hvis der ikke er nogen, der måler, hvem der i virkeligheden er det?

- Nu er vi så dem, der har kaldt os det først, svarer Ulla Astman (Soc.Dem.).

Men er det så ikke bare det rene ingenting?

- Det er ikke det rene ingenting. Det er netop, at vi sætter handling bag ordene, at vi siger, at det her skal vi tænke og handle på hele tiden, og det er det, som vi gør, og det er derfor, at sætter en ambitiøs målsætning, siger Ulla Astman (Soc.Dem.).

Ifølge Ulla Astman selv, så er Region Nordjylland lige nu i den grønne førertrøje blandt regionerne.

- Jeg har det helt roligt, hvis vi bliver overhalet af nogle af de andre regioner i forhold til, hvis de kan reducere CO2-udledningen endnu mere, for så må vi jo bare lære af dem, siger Ulla Astman (Soc.Dem.).

Ifølge Paris-aftalen skal reduktionen af CO2 være mindsket med 40 procent i 2030.