Ansatte sendte bekymringsbrev om vold på skole – så blev to af dem sendt hjem

Aalborg Lærerforening bekræfter, at to medarbejdere fra Mou Skole er sendt hjem.

Efter ansatte på Mou Skole sendte et bekymringsbrev til skolebestyrelsen, er to af de drivende kræfter bag brevet blevet hjemsendt af ledelsen.

Det erfarer TV 2 fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Medarbejderne har på nuværende tidspunkt været sendt hjem i omkring to uger. Det er uvist, om medarbejderne får lov til at komme tilbage til skolen. Aalborg Lærerforening bekræfter, at to medarbejdere på skolen er sendt hjem.

- Jeg kan godt forstå, I undrer jer over, at to er hjemsendt, det gør vi også. Men nu skal de medarbejdere mødes med cheferne i forvaltningen, og så må vi se, hvad der er op og ned, siger Karsten Lynge Simonsen, fællestillidsrepræsentant for lærerne og formand for Aalborg Lærerforening.

I brevet beskriver ansatte på Mou Skole, at de flere gange om ugen oplever udtalelser som kælling, idiot, fuck dig, luk røven, og elever, der slår, spytter, sparker og kaster med ting. De voldsomme hændelser går ifølge brevet, som TV 2 er i besiddelse af, både udover lærere og elever.

Derudover er der ifølge brevet et højt antal arbejdsrelaterede sygemeldinger på skolen.

Halvdelen af det pædagogiske personale på skolen har underskrevet brevet, der er sendt til skolebestyrelsen, fordi de ansatte - ifølge brevet - oplever, at skoleledelsen ikke tager problemerne alvorligt.

TV 2 har talt med størstedelen af underskriverne af bekymringsbrevet, der blev sendt i uge 2. De ønsker ikke at stå frem af frygt for repressalier, men siger, at de på ingen måde har følt sig presset til at underskrive brevet og fortsat bakker op om indholdet.

Skolebestyrelsen overdragede senere brevet til forvaltningen, der afholdt et møde med skolens ansatte, BUPL og Aalborg Lærerforening. Forvaltningen i Aalborg Kommune holdt også individuelle samtaler med flere af medarbejderne.

Ekspert: - Det er gået galt

Ifølge Andreas Rasch-Christensen, der er ekspert i folkeskolen, inklusion og skoleledelse, er det usædvanligt, at et sådant brev bliver sendt til skolebestyrelsen.

- Det et udtryk for resignation, fordi det er noget de normalt skulle tage med ledelsen. Uden jeg kan sige, hvad der er op og ned, så er det et udtryk for, det er gået galt. De har sagt, de har brug for hjælp og støtte, og at det får de ikke, siger han.

Bekymringsbrevet

Der er ifølge Mou Skoles hjemmeside 21 pædagoger og lærere ansat på Mou Skole. 11 af dem har underskrevet brevet.

TV 2 har været i kontakt med og fået svar fra klart størstedelen af underskriverne. De ønsker ikke at udtale sig af frygt for repressalier. Men de siger, at de ikke har været udsat for pres for at underskrive brevet og fortsat bakker op om det.

Du kan læse brevet i sin fulde længde nederst i artiken.

At lærere, som har haft en stor rolle i tilblivelsen af brevet, er hjemsendt af skolen, tydeliggør, at situationen er tilspidset, vurderer Andreas Rasch Christensen, der til daglig er forskningschef ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse ved professionshøjskolen VIA University College.

Hvilken betydning kan hjemsendelserne få for personalets mod til at råbe op om problemer en anden gang?

- Det betyder noget for tilliden til, at problemerne kan håndteres. Det er ikke nyt, at der er konflikter, og at elever ikke altid opfører sig, som de burde, men det er nyt, at det sker så massivt og den måde, det sker på. Hvis man så som ansat oplever, skolen ikke kan håndtere det, og man ikke kan få hjælp og støtte, så ender det i sygemeldinger og i værste fald lærere, som rejser fra skolen, siger han og tilføjer:

- Det er en rigtig skidt situation, uanset hvem der har ret eller uret. I sidste instans påvirker det undervisningens kvalitet og de elever, vi driver skole for.

Skolebestyrelsesformand er glad for opråb

Formand for skolebestyrelsen på Mou Skole, Per Jensen, siger også, at det ikke er normal praksis, at et bekymringsbrev havner hos en skolebestyrelse.

- Vi kan hverken håndtere den del med børnene eller det med ledelsen. Men samtidig er jeg også glad for, de ansatte trods alt får råbt op. Det er meget vigtigt, at den slags ting kommer op, så det kan blive håndteret, siger han.

TV 2 erfarer, at to af de medarbejdere, der har haft en stor rolle i tilblivelsen af brevet, blev hjemsendt, efter det blev sendt til skolebestyrelsen. Er du tryg ved, at I som skolebestyrelse hører om det en anden gang, hvis der er problemer på skolen?

- Jeg er tryg ved, at vi får det at vide en anden gang, hvis er noget. For det første er det boblet op nu. Alle er klar over, der skal fokus på det, og hvis jeg ikke får noget at vide, spørger jeg.

Formanden for skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til hjemsendelserne.

- Nu skal processen have lov at løbe. Så må vi se, hvad resultatet bliver af det.

Hjemsendte skal til møde i dag

Formanden for Aalborg Lærerforening, Karsten Lynge Simonsen, vil heller ikke komme med nærmere detaljer om hjemsendelserne.

- Fordi det er personalesager, kan jeg ikke gå dybere ind i dem. Det er jurister i Danmarks Lærerforening, der fører de sager, siger han.

Skolechefen i Aalborg Kommune Mads Rune Jørgensen ønsker ikke at forholde sig til hjemsendelserne eller stille op til interview om sagen. I stedet har han sendt et skriftligt svar til TV 2. Der står blandt andet:

- En skolebestyrelses opgave er blandt andet at føre tilsyn med skolens opgaveløsning og fastsætte skolens værdiregelsæt, mens konkrete elev- og personalesager håndteres af forvaltningen. Derfor er henvendelsen og håndteringen i dette tilfældeoverdraget til forvaltningen.

Sidst i svaret skriver han:

- Der er på skolen allerede igangsat nogle initiativer for at fremme arbejdsmiljøet, som forvaltningen på baggrund af henvendelsen vil understøtte.

TV 2 erfarer fra flere kilder, at de hjemsendte medarbejdere skal til et møde med forvaltningen i dag, mandag, hvor der tages stilling til deres hjemsendelser.


Seneste nyt

fra Nordjylland