Deltagere følte sig truet af stadsarkitekt på årsmøde

Den hjemsendte stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen talte dunder til en stor forsamling bygherrer og developere på Byggesocietetets årsmøde.

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, som for tiden er hjemsendt ovenpå skandalen om udbygningsaftaler i Aalborg Kommune, gav en verbal opsang, da han tidligere i år var inviteret til at holde oplæg på et årsmøde for bygherrer og developere. 

quote Han understregede, at hvis man ikke ville dialogen (på en ordentlig måde), så ville forvaltningen blive meget embedsmandsagtige og rigide i sit arbejde og sin tolkning af reglerne. Det virkede i situationen som en trussel

Anonym deltager, Byggesocietets årsmøde

Flere deltagere følte afslutningen på oplægget både intimiderende og nærmest truende. Budskabet var klart: Gør som dem på Spritten, og I skal se, hvad der sker.

- Ved afslutning af indlægget viste han et slide med et gadebillede, hvori der stod en række ”Indkørsel Forbudt”-skilte, fortæller en af deltagerne.

Sidste slide i stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsens foredrag på Byggesocietetets årsmøde var dette billede med Indkørsel Forbudt skilte.

Budskabet var ifølge deltagere: Hvis I kører ned ad samme vej som dem fra Spritten, så skal I få at se, hvad der sker.
Sidste slide i stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsens foredrag på Byggesocietetets årsmøde var dette billede med Indkørsel Forbudt skilte. Budskabet var ifølge deltagere: Hvis I kører ned ad samme vej som dem fra Spritten, så skal I få at se, hvad der sker.

- Han understregede, at hvis man ikke ville dialogen (på en ordentlig måde), så ville forvaltningen blive meget embedsmandsagtige og rigide i sit arbejde og sin tolkning af reglerne. Det virkede i situationen som en trussel, siger deltageren, der ønsker at være anonym af hensyn til sine fremtidige samarbejdsmuligheder med Aalborg Kommune.

Optrinet fandt sted 14. juni på Byggesocietetets årsmøde, der fandt sted på Restaurant Fusion i Aalborg. 

Byggesocietet er et netværk for virksomheder og mennesker, der er beskæftiget i bygge og anlægsbranchen og tæller såvel større som mindre bygherrer, developere og andre medlemmer med tilknytning til branchen.

Brug af anonyme kilder

TV2 Nord bringer kun undtagelsesvis historier, der bygger på anonyme kilder. Denne historie er en undtagelse, og det er den af tre hovedårsager:

- TV2 Nord har siden juli måned arbejdet på at få deltagere i Byggesocietetets årsmøde til at stå frem og fortælle om deres oplevelse

- De deltagere, TV2 Nord har haft kontakt til, ønsker ikke at fortælle, hvad de har oplevet af frygt for, at det kan skade deres forretningsmæssige relation til Aalborg Kommune

- En central del af den massive kritik, som advokatfirmaet Horten har fremlagt i den uafhængige advokatundersøgelse, går netop på, at tonen i samarbejdet mellem forvaltning og bygherrer har været under al kritik. Derfor er netop denne historie vigtigt, fordi den dokumenterer en vigtig del af kritikken.

TV2 Nord er, som det fremgår af omtalen, naturligvis bekendt med kildernes fulde identitet. Der er tale om tre kilder, som uafhængigt af hinanden har fortalt om deres oplevelse på mødet.

Stadsarkitekten virkede oprevet

På det tidspunkt kørte sagen om Spritten for fulde omdrejninger i medierne, og de deltagere, TV2 Nord har talt med, er ikke i tvivl om, hvordan budskabet skulle opfattes: Gør som dem på Spritten, og I skal se, hvad der sker.

Flere deltagere i Byggesocietetets årsmøde har masser af ros til overs for stadsarkitektens oplæg på mødet, men så meget mere rystede blev de, da et interessant oplæg blev rundet af med noget, som flere opfattede som en klar trussel, hvis nogen skulle finde på at sætte sig op mod forvaltningen.
Flere deltagere i Byggesocietetets årsmøde har masser af ros til overs for stadsarkitektens oplæg på mødet, men så meget mere rystede blev de, da et interessant oplæg blev rundet af med noget, som flere opfattede som en klar trussel, hvis nogen skulle finde på at sætte sig op mod forvaltningen.

- Han gav udtryk for, at han under ingen omstændigheder ville finde sig i, hvad han havde været udsat for på det seneste. Det blev ikke uddybet, hvad han mente at have været udsat for, men det var tydeligt, at hvis det skete, så ville konsekvensen være som beskrevet, fortæller kilden, der også oplevede det som om, at stadsarkitekten var oprevet under afslutningen på sit indlæg.

quote Jeg er som bekendt hjemsendt og har som sådan ingen kommentarer

Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Optrinnet på Byggesocietets årsmøde er blevet ekstra interessant og aktuelt efter offentliggørelsen af den uafhængige advokatredegørelse, som advokatfirmaet Horten lagde frem for byrådet i Aalborg torsdag 9. december. Rapporten rummer en skandaløs hård kritik af kommunens forvaltning af de såkaldte udbygningsaftaler. 

Rapporten slår fast, at kommunen i over 10 år har kørt på med en ulovlig praksis. Men derudover blotlægger rapporten også, at mange af kommunens samarbejdspartnere har indberettet hård kritik af kommunikationen med kommunen. Mange har oplevet en rå og dårlig tone i samarbejdet med By- og landskabsforvaltningen.

- ”Spritten” var kørt over for rødt

Det var også det en af de andre kilder, som TV2 Nord har talt med, oplevede efter mødet med stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen 14. juni på Restaurant Fusion. Kilden var repræsenteret af en medarbejder på mødet, og medarbejder var noget bestyrtet, da han dagen efter skulle fortælle chefen, hvad der var foregået.

- Min medarbejder fortalte dagen efter, at han var noget overrasket over Peder Baltzer Nielsens afsluttende bemærkninger, hvoraf det fremgik, at dem på Spritten var kørt over for rødt. Så nu ville han lige præcisere, at hvis det var fremgangsmåden og måden, han blev behandlet på, så ville han blive meget embedsmandsagtig og firkantet i sin fremgangsmåde og fortolkning af reglerne, fortæller kilden.

- Det blev af min medarbejder oplevet som en trussel i forhold til at imødekomme kommunens krav i forbindelse med byggesagsbehandling, tilføjer kilden.

Stadsarkitekten: Ingen kommentarer

TV2 Nord søgte tilbage i juli måned aktindsigt i den præsentation, som Peder Baltzer Nielsen viste på mødet, og af den fremgår det, at sidste slide ganske rigtigt er et foto med en række ”Indkørsel Forbudt” skilte. 

TV2 Nord har været i kontakt med stadsarkitekten og forelagt ham, hvordan nogle deltagere på mødet oplevede hans oplæg som intimiderende og lettere truende. Peder Baltzer Nielsen har meldt tilbage til TV2 Nord, at han ikke ønsker at stille op til interview.

- Jeg er som bekendt hjemsendt og har som sådan ingen kommentarer, skriver Peder Baltzer Nielsen til TV2 Nord.

Formand har ingen kommentarer

TV2 Nord har også været i kontakt med advokat Anne Henriksen, der er formand for Byggesocietetet i Nordjylland. TV2 Nord er interesseret i at vide, om formanden har nogen erindring om, hvad der skete på mødet.

Anne Henriksen, vi har været i kontakt med nogle af dine medlemmer, som følte sig intimideret og truet af stadsarkitekten på jeres årsmøde. Kan du genkende det og har du hørt om den kritik fra medlemmer?

- Jeg har ingen kommentarer til det. Byggesocietet er et netværk, hvor man skal kunne komme til møderne uden risiko for, at der bliver refereret offentligt, hvad der sker og bliver sagt på møderne.

Men Byggesocietetet er vel også et netværk, hvor man skal kunne komme uden at føle sig intimideret og truet, er det ikke?

- Du er god til at stille spørgsmål, men jeg har ingen kommentarer til det.

Skal sagen have konsekvenser? 

Aalborg Kommune besluttede i mandags at iværksætte en såkaldt personalejuridisk undersøgelse i sagen om udbygningsaftaler.

- Undersøgelsen skal munde ud i en vurdering af, om der er grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige tiltag over for medarbejdere i kommunen som følge af advokatundersøgelsens konklusioner, lød det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Undersøgelsen er blandt andre rettet mod netop den hjemsendte stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen samt direktøren i By- og landskabsforvaltningen Anders Fokdal. 

Det står hen i det uvisse, om andre medarbejdere også er - eller senere kan blive - omfattet af undersøgelsen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i Hortens advokatundersøgelse, men det eksterne konsulenthus, der skal gennemføre undersøgelsen skal også i gang med at interviewe medarbejdere, der har været involveret i behandlingen af udbygningsaftale-sagerne, samt andre nuværende og tidligere medarbejdere i forvaltningen, hvilket suppleres med interviews af nuværende medarbejdere, der har været involveret i den omtalte sagsbehandling. 

Dette kan suppleres med interviews af andre nuværende medarbejdere samt tidligere medarbejdere.

Undersøgelsen forventes afsluttet i februar 2022.Seneste nyt

fra Nordjylland