Frederikshavn Kommune frikender: Boligforening har ikke stjålet beboernes stemmer

Frederikshavn Kommune frikender boligforening i sag om snyd med stemmer, men kommunen savner gennemsigtighed.

Det er uigennemsigtigt, hvad der er sket, og det er ikke godt nok, men der er ikke foregået noget ulovligt.

Sådan lyder det fra Frederikshavn Kommune, der mandag har afleveret en redegørelse til Bolig og Planstyrelsen.

Redegørelsen kommer i kølvandet på massiv kritik mod Frederikshavn Boligforening i forbindelse med Forbrugervalget sidste år, da boligforeningen uden at spørge beboerne om lov brugte stemmer i boligforeningen til at stemme sin egen direktør ind i bestyrelsen i Forsyningen.

Det er tyveri af beboernes stemmer, har kritikken blandt andet lydt.

Tjekker det kommunale tilsyn

Bolig og Planstyrelsen rettede i maj efter medieomtale af den tvivlsomme fremgangsmåde henvendelse til Frederikshavn Kommune.

Kommunen er nemlig tilsynsmyndighed over for boligforeningen.

"Hvis Bolig- og Planstyrelsen bliver bekendt med mulige lovovertrædelser og/eller uregelmæssigheder i almene boligorganisationer og/eller mulige svigt i det kommunale tilsyn, retter styrelsen henvendelse til tilsynskommunen og anmoder om en redegørelse for kommunens opfattelse af sagen, samt hvad kommunen har gjort i den konkrete sag", skriver Bolig og Planstyrelsen i en mail til TV2 Nord.

Og nu ligger redegørelsen fra Frederikshavn Kommune klar.

- Der er ikke tale om tyveri

- Den juridiske gennemgang af sagen har vist, at der ikke er tale om tyveri af stemmer, men Frederikshavn Kommune rejser kritik af boligforeningens håndtering af selve sagen, da det ikke har været tydeligt, hvordan boligforeningen ville anvende de her stemmer, siger borgmester Birgit Stenbak Hansen (S).

Det er nu op til Bolig- og Planstyrelsen endeligt at afgøre dette. For efter kommunen nu har afleveret sin redegørelse, går styrelsen i gang med at granske den. 

"Herefter afgiver Bolig- og Planstyrelsen typisk en udtalelse til kommunen om styrelsens opfattelse af gældende ret og kommunens tilsynsforpligtelser i relation til den konkrete sag. Såfremt der i en sag foreligger legalitetsmangler og/eller overtrædelser af gældende lovgivning, vil Bolig- og Planstyrelsen henstille til kommunen, at et forhold skal bringes i orden", oplyser styrelsen til TV2 Nord.

quote Vi skal stå vagt om demokratiet, gennemsigtigheden og lovligheden af gennemførte valg

Birgit Stenbak Hansen, borgmester

Der mangler gennemsigtighed

Ifølge Frederikshavn Kommune er alt da heller ikke foregået på bedste vis.

For selv om kommunen ikke mener, der er foregået ulovligheder, så finder kommunen det kritisabelt, at Frederikshavn Boligforening ikke har sikret korrekt beslutningsgrundlag for anvendelsen af stemmerettigheder ved Forbrugervalget 2021.

Frederikshavn Boligforening bør sikre, at administrationen har korrekt og tydeligt mandat i alle henseende, også når de anvender Boligforeningens stemmer til forbrugervalg og lignende, lyder det i redegørelsen fra kommunen.

- Det er uigennemsigtigt, hvordan boligforeningen har anvendt stemmerne, og der bør de have en kommandovej, som havde sikret en afklaring med beboerdemokratiet om at anvende stemmerne. Det er ikke gjort godt nok, fastslår borgmester Birgit Stenbak Hansen.

Boligforening under skærpet kontrol

Og derfor kommer der fremover mere kontrol fra Frederikshavn Kommunes side mod Frederikshavn Boligforening for at sikre, at beboerdemokrati og interne beslutningsprocedurer er i orden. 

Frederikshavn Boligforening er derfor nu blevet bedt om at at udbede et notat, hvori Boligforeningen tydeligt, og trin for trin beskriver, hvordan de fremadrettet vil sikre beboerdemokratiet og de interne beslutningsprocedurer, både i forhold til valg, men også i forhold til den daglige ledelse.

Derudover vil kommunen løbende udføre stikprøvekontroller for at sikre sig, at boligforeningen overholder formalia, beslutningsprocedure, gældende regler med videre. Stikprøvekontrollen vil blandt andet ske ved gennemgang af referater fra både afdelingsmøder, afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. 

Frederikshavn Kommune forbeholder sig desuden retten til at udbede yderligere relevante informationer såsom referater, vedtægter, forretningsordner, procedurebeskrivelser.

Den øgede tilsynskontrol er for nuværende gældende frem til ultimo 2023, hvorefter det vurderes, om det findes nødvendigt at opretholde den øgede kontrol.

- Glad for at blive kontrolleret

Trods den kommunale kritik, så mener kommunen ikke, at der er grundlag for at anbefale et omvalg af Forbrugervalget 2021.

- Det er en juridisk vurdering, der er foretaget, og nu bliver den prøvet i Plan- og Boligstyrelsen, og så ser vi, hvad de siger, og om der er grundlag for at vurdere det her som ugyldigt, siger Birgit Stenbak Hansen.

Hun er glad for, at styrelsen er kommet på banen, og nu ser såvel kommunen som boligforeningen efter i sømmene.

- Vi kan lære og kigge bagud og bruge det til, hvordan skal det her være fremadrettet, siger hun og tilføjer:

- Jeg har det rigtigt godt med, at staten er gået ind her og kigger både os og Frederikshavn Boligforening over skuldrene, om vi har håndteret det her korrekt, for vi skal stå vagt om demokratiet, gennemsigtigheden og lovligheden af gennemførte valg.

Direktøren trak sig

Direktøren for Frederikshavn Boligforening, Kim Madsen, har i kølvandet på kritikken af valget selv valgt at trække sig fra posten i Frederikshavn Forsynings bestyrelse.

Frederikshavn Forsyning er efter den massive kritik gået i gang med at ændre valgregler og regulativer – i håb om ikke at havne i en lignende situation igen.

Plan- og Boligstyrelsen oplyser til TV2 Nord, at man netop har modtaget en redegørelse fra Frederikshavn Kommune, men har ikke haft mulighed for at tage stilling til redegørelsen.


Seneste nyt

fra Nordjylland