Nye biler og baser på vej til Nordjylland: - Det vil give en positiv effekt på responstiderne

Oprustningen er mulig, fordi der på landsplan er blevet tildelt 276,6 millioner kroner til en styrkelse af akutberedskabet frem til 2027.

Når uheldet er ude, er det sommetider sekunder, der afgør den tilskadekomnes skæbne. Derfor styrkes akutberedskabet nu. 

Sundhedsstyrelsen har på landsplan tildelt 276,6 millioner kroner til området frem til 2027. Alt sammen som et led i den nationale sundhedsreform, som blev tidligere i år.

I Nordjylland betyder de tilførte midler, at der nu kommer en paramedicinerbil til Thy/Mors og en akutbil til det østlige Vendsyssel. Derudover bliver der i Aalborg oprettet et korps af paramedicinere, der vil køre ud og foretage vurderinger og visitere akut syge borgere.

- Det er en klar styrkelse af akutberedskabet og det nære sundhedsvæsen, og det giver mulighed for at yde endnu bedre behandling til borgerne. Det vil give en positiv effekt på responstiderne i Nordjylland, siger Per Møller (K), der er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

40,2 millioner kroner er røget ned i Region Nordjyllands kasse, hvor de går til de nye akutberedskaber og til den nye præhospitale visitationsenhed i Aalborg.

Dertil skal nogle af pengene bruges til mere uddannelse af paramedicinere samt til nyt udstyr til mobil blodprøvetagning.

Flere vindere

På Thy og Mors har de god grund til at række hænderne over vejret. For de to førnævnte steder kan se frem til en ny base til en paramedicinerbil.

Paramedicinere kan, når uheldet er ude, på egen hånd udføre avancerede behandlinger af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed. 

- Der har været begrænset personale til at dække akutbilerne, fortæller Kenneth Lübcke, enhedschef for den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland.
- Der har været begrænset personale til at dække akutbilerne, fortæller Kenneth Lübcke, enhedschef for den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland.
Foto: Thomas Gaardsmand / TV2 Nord

Den livreddende førstehjælp kan ydes, indtil patienterne er fremme på hospitalet.

- Det bliver en klar gevinst for borgerne. Paramedicinerne kan også visitere og tage på hjemmebesøg, når der ikke er akutte opkald. Det vil sige, at paramedicinerne kan forebygge, at folk overhovedet bliver fragtet med ambulance til hospitalet. Det er også derfor, det er en stor gevinst for Aalborg, at der bliver oprettet en Præhospital Visitationsenhed her. Enheden skal netop ud og visitere borgere og forhindre unødige indlæggelser, siger Per Møller.

Placering uvis

I det østlige Vendsyssel får de en akutbil, hvilket særligt kommer til at gavne netop det område. 

- Akutbilen bliver indsat et sted, hvor der er generel lav befolkningstæthed, og hvor mange bor i landområder eller mindre byer. Selvom Motorvej E45 snor sig op ad det østlige Vendsyssel, så er der et stort område øst herfor med små veje, der historisk har udfordret responstiderne. Derfor er det her et rigtig godt supplement til den akutte sundhedsfaglige hjælp, siger Per Møller.

Akutbiler er bemandet af uddannede ambulancebehandlere, og akutbilen fungerer ofte som en hurtigt udrykkende sundhedsfaglig enhed, der ofte vil være første professionelle hjælp på et ulykkes- eller skadessted.

Det er endnu afgjort, hvor baserne til de nye akutberedskaber kommer til at ligge. Den Præhospitale Virksomhed, som driver blandt andet ambulancer og akutbiler, vil begynde at kigge på eventuelle baseplaceringer nu, hvor der endeligt er bevilget penge til de nye beredskaber.


Seneste nyt

fra Nordjylland