Tema Ballade i Lille Vildmose

Lodsejere og Aalborg Kommune strides om et jordstykke, der skal naturgenoprettes. Det har ført til adskillige konfliker i Lille Vildmose. Aalborg Kommune mener på den ene side, at de har ret til at grave en dæmning, der skal oversvømme nogle af lodsejernes jorder. Det er lodsejerne uenige i. De mener, jorden skal eksproprieres først. De juridiske uenigheder gennem otte år er blevet til fysiske konfrontationer i mosen.