01:22

Bilisternes organisation FDM går til Vejdirektoratet og Statsforvaltningen med klage over Aalborg Kommunes nye takster for parkering.

Bilisternes organisation FDM går til Vejdirektoratet og Statsforvaltningen med klage over Aalborg Kommunes nye takster for parkering. Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Aalborg Kommune anmeldt for lovbrud

Bilisternes organisation FDM går til Vejdirektoratet og Statsforvaltningen med klage over Aalborg Kommunes nye takster for parkering.

Bilisternes organisation FDM mener, Aalborg Kommune bryder loven, når den ændrer parkeringstakstzonerne, og FDM klager til Vejdirektoratet og Statsforvaltningen. 

- Man må ikke foretage sådanne ændringer for at få en ekstra indtægt til kommunekassen, lyder det fra Dennis Lange, der er juridsk konsulent i FDM.

Og det er netop det, organisationen mener, der er baggrunden for, at Aalborg Kommune tilbage i december vedtog en ændret parkeringstakstzone. 

 

02:18

Hør FDMs begrundelse for at klage over Aalborg Kommune

Luk video

 

- Aalborg Kommune begrunder en udvidelse af  takstzonerne og dermed gøre det dyrere at parkere med,  at kommunen mangler  penge. Efter kommune har solgt en parkeringsplads, der gav en indtægt på  7,5 millioner kroner, så mangler man pengene, og så  handler det  her om at dække et økonomisk hul, siger Dennis Lange, juridsk konsulent i FDM.

Aalborg Kommune mener selv, den har loven på plads, og man gerne må ændre takstzonerne, som kommunen har gjort.

Hans Henrik Henriksen (Soc.Dem.) er rådmand på området, og han forstår slet ikke FDMs reaktion. 

- Jeg er overrasket over, at der lægges sag an, for jeg føler mig overbevist om, at vi har papirerne i orden, siger han.

Det er lovligt for en kommune at hæve priserne for at parkere, hvis man for eksempel ønsker at adfærdsregulere trafikken, men hele humlen i sagen fra Aalborg er, at FDM mener, kommunen ændrer takstzoner for at tjene penge. Penge, som kommunen mister, efter den har nedlagt parkeringspladser på Buldofi Plads midt i Aalborg.

- Det er klart for det politiske udvalg så har det været det trafikadfærdsregulerende og en forenklet prisstuktur, der har været baggrund for, at vi har gjort, som vi har gjort. Hvis FDM gør sig ulejlighed med at læse sagsfremstillingen på det her, så fremgår det tydeligt, at det er det, der har været hensigten, siger Hans Henrik Henriksen.

Han erkender dog, at han ikke kan løbe fra, at der i sagsfremstillingen står, at ændringen vil give Aalborg Kommune en ekstra indtægt, der nærmer sig de 7.5 millioner kroner, som kommunen netop mister fra Budolfi.

- Det er klart, at man i det politiske udvalg fører til referat, hvordan en beslutning kommer til at påvirke økonomien – det er helt normalt, at det kommer til at fremstå, siger rådmanden og tilføjer, at man fra Aalborg Kommunes side har  redegjort over for FDM, hvordan man ser den her sag.

Og FDM ser væsentligt anderledes på sagen. 

- Det er hele årsagen og begrundelsen, der er problemet. Og det er det, der er afgørende for, om det er lovligt eller ikke lovligt. Og det er klart, at vi kan ikke sidde overhørig, når en kommune overtræder loven, så bliver vi nødt til at forfølge sagen, fastslår Dennis Lange, juridsk konsulent i FDM.