Studentermedhjælper på TV2 Nord

På TV2 Nord er studentermedhjælperens primære fokus at hjælpe med mediehusets kommunikation med brugerne samt aktiviteter på sociale medieplatforme.

En af de vigtige, faste opgaver er at hjælpe med at moderere kommentarspor på Facebook, dvs. slette kommentarer, udelukke brugere, der ikke overholder vores retningslinjer, samt gennem proaktiv indsats at sikre en god tone på TV2 Nords facebookside. Vi anvender Agora Pulse i modereringsarbejdet.

Udover moderering handler arbejdet på SoMe-platformene om at servicere brugerne, så de føler sig set og hørt på facebook og Instagram – det vil sige like de billeder, de sender og besvare de henvendelser, de sender i TV2 Nords SoMe-indbakker. I den forbindelse vil studentermedhjælperen også kunne være behjælpelig med at spotte gode tips til historier fra brugerne.

Studentermedhjælperen har også fokus på at hjælpe TV2 Nords journalister med at få deres billeder slået op på instagram. Det vil sige at behandle billederne fra journalisterne ude i marken, så de passer til formatet på Instagram – både til opslag og stories. Det hele laves ud fra det indhold (billeder og web-artikler), journalisterne allerede har lavet – på den måde skaber studentermedhjælperen merværdi af historier, som husets medarbejdere laver.

Studentermedhjælperen arbejder blandt andet tæt sammen med mediehusets kommunikationspraktikant om opgaverne. Studentermedhjælperen kan også få mulighed for at være med på nogle af TV2 Nords større events og tv-projekter.

Ugentlig arbejdstid vil i gennemsnit være cirka otte timer, typisk fordelt på en vagt på fire timer med fysisk fremmøde på TV2 Nord samt yderligere to gange to timers arbejde hjemmefra.

Det er en forudsætning for at være studentermedhjælper på TV2 Nord, at du er i gang med en kommunikations-uddannelse.