TV2 Nords bestyrelse

afvikling tv2 nord

Bestyrelsesmedlemmerne for TV2 Nord vælges for en fireårig periode.

TV2 Nords bestyrelse består af syv personer og vælges af TV2 Nords repræsentantskab for en fireårig periode.

120319 Bestyrelsen


Elisabeth Pedersen 
Formand

Søren Svendsen


Søren Svendsen 
Medlem

Bestyrelsen TV2 Nord


Mogens Mathiasen 
Medlem og formand for repræsentantskabet

Adm. dir. Royal Danish Fish


IMG_9984


Karen Melchior Jensen 
Medlem

Digitaliseringsrådgiver


120319 Bestyrelsen


Bo Jeppesen 
Medlem

Strategisk chefrådgiver på Aalborg Universitet

René Zimmer


René Zimmer 
Medlem

120319 Bestyrelsen


Lisbet Christensen 
Medarbejdervalgt medlem 

Journalist på TV2 Nord