Sådan kan du klage over indhold på TV2 Nord

Her kan du læse om dine forskellige muligheder for at klage over vores indhold og programmer.

TV2 nord redaktion 2
Foto: Michael Guldbrandt / TV2 Nord (grafik)

Skriv til redaktionen

Hvis du har en klage eller kritisk kommentar til TV2 Nord, kan du lettest komme i kontakt med os ved at sende en mail til redaktion@tv2nord.dk, eller et brev som almindelig post til TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro.

Du kan også skrive til chefredaktør Tino Pedersen, tipe@tv2nord.dk.

Mails med konkrete forespørgsler og klager vil hurtigst muligt blive besvaret af den relevante journalist eller redaktør.

Klage, hvis du selv er part i sagen

Hvis du er blevet direkte eller indirekte omtalt i en TV-udsendelse eller en artikel eller, hvis du er afbilledet på et fotografi og mener, at TV2 Nord har overtrådt god presseskik eller givet urigtige faktiske oplysninger, der berettiger dig til et genmæle, kan du sende en skriftlig klage til TV2 Nord.

Du kan enten skrive direkte til TV 2 Nords direktør Mikael Justesen, TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro Att.: Direktør Mikael Justesen.

Al klagebehandling er skriftlig, og du vil modtage et skriftligt svar på din klage fra TV 2 Nord.

Bemærk, at der er en klagefrist på 12 uger regnet fra offentliggørelsen i mediet.

Hvis du ikke er tilfreds med TV 2 Nords svar, kan det indbringes for Pressenævnet senest 12 uger efter, at du har modtaget svaret. Adressen er:

Pressenævnet
Strandgade 100 L, stuen
1401 København K
Tlf. 33 15 55 64
Email: sekr@pressenaevnet.dk

Overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Klage over overtrædelse af Radio- og fjernsynsloven, herunder TV2 Nords public service-tilladelse, kan ske ved skriftlig henvendelse til Radio- og TV-nævnet, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Klagefristen er, for så vidt angår indholdet af reklameindslag, senest 4 uger efter indslaget eller programmet er udsendt, og for øvrige forhold 3 måneder efter, at de forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet.