LIGE NU:

Årets Børnehjælps dag kommer i år til Aalborg

1200 deltagere, 7314 kilometer og ét fælles mål. Årets Børnehjælpsdag 2016 – 'vi går Danmark rundt' bliver afholdt i Aalborg til april.

Aalborg Sportshøjskole, sætter fokus på anbragte børn og unge i Danmark. Der er tale om et velgørende initiativ, der består af seks store gå-events. De bliver afholdt samtidig i hver sin danske by den 30. april. Hvert sted skal cirka 200 anbragte børn og unge, deres pædagoger, plejeforældre og andre pårørende gå en rute på 5 eller 10 kilometer.

- Vi synes, det er et rigtig godt initiativ. Desuden er det et projekt, som flere af vores elever ønsker at støtte. Der er både tale om god gerning og en god læringsproces for vores elever, fortæller træner og underviser Nicholas Krobath Olesen.

Børnehjælpsdagen opfylder årligt cirka 50 drømme for anbragte børn og unge i Danmark gennem projektet ´Drømmebanken´. I forbindelse med gå-eventet kan hver deltager aflevere en drøm, når distancen er gennemført. Drømmene bliver afleveret i form af tegninger, som senere bliver lagt i balloner. Den 6. maj bliver drømmetegningerne sendt til vejrs i København.

De fortjener et godt voksenliv

- Anbragte børn og unge bor i hver eneste kommune i Danmark – enten i plejefamilier eller på børnehjem. Dermed har vi alle, også borgerne i Aalborg, en interesse i at styrke disse børn og unge, som ofte har haft en svær barndom. De fortjener et godt voksenliv, forklarer Børnehjælpsdagens projektleder Susanne Jensen.

Børnehjælpsdagen opfordrer lokale virksomheder til at støtte op om eventen i Aalborg. Virksomheder kan donere 1 krone eller mere pr. tilbagelagt kilometer. Pengene vil gå til Børnehjælpsdagens arbejde, herunder projektet ´Drømmebanken´.