LIGE NU:

Børges bøn blev hørt: Nu er der ordentlige lydfyr på Boulevarden

Dagen efter Børge Andersen fremførte sin kritik af de trafikale forhold på Boulevarden, var problemet løst.

Det er ikke længere som et spil i lotteriet at krydse Boulevarden eller de tilstødende gader i Aalborg, hvis man er blind.

Efter at Børge Andersen lørdag i TV2 Nord fortalte om, hvordan de lydfyr, der er monteret på den midlertidige lysregulering på Boulevarden, ikke fungerer ordentligt, har Aalborg Kommune fået bragt tingene i orden. Det skriver Børge Andersen i en mail til TV2 Nord og Frode Fich, der er formand for Dansk Blindesamfund i Nordjylland, bekræfter.

- Det er løst og kommunen har beklaget over for mig, at det er trukket lidt længere ud end normalt, siger Frode Fich.

Gav ikke ordentlig lyd

Problemerne på Boulevarden og de tilstødende gader i Aalborg er opstået efter det anlægsarbejde, der skal gøre plads til de store +busser, er gået igang på den centrale gade.

Det har betydet at de normale fodgængerfelter er væk mens nye er blevet etableret med midlertidig lysregulering. Den nye regulering har også haft et såkaldt lydfyr. Det er den boks, der bipper enten hurtigt eller langsomt alt efter om der er grønt eller rødt lys.

Problemet var bare, at sådan fungerede de 

lydfyr, der var blevet sat op, ikke. De kunne enten give en konstant hyletone, hvis der var rødt lys - eller sige ingenting overhovedet, når der var grønt - og det var utrygt for Børge Andersen og andre blinde og svagtseende i Aalborg.

Hurtig ekspedition

Børge Andersen har til TV2 Nord forklaret, at han havde rettet henvendelse til Aalborg Kommune om de kun halvvejs fungerende lydfyr uden at få respons og da TV2 Nord lørdag talte med stadsingeniør Svend Erik Pedersen var Børge Andersens budskab da heller ikke nået frem til ham.

Ikke desto mindre lykkedes det altså hurtigt at få ordnet problemet og alle blinde og svagtseende kan nu trygt passere Boulevarden i Aalborg - når lydfyret giver signal.