Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Flere ældre- og handicaptilbud ramt af covid-19

Botilbud, værksteder og tilbud i Aalborg Kommune oplever beboere og personale, der er testet positive for covid-19.

Botilbuddet Attruphøj, botilbuddet Studievej og botilbuddet Vester Hassing er blandt de steder, der er ramt af covid-19.

Det oplyser Aalborg Kommune til TV2 Nord.

På botilbuddet Attrupvej drejer det sig om to medarbejdere, der er testet positive for covid-19. Derfor er yderligere syv medarbejdere sendt hjem, og fire beboere har isoleret sig i egen bolig, indtil de er testet negative.  Beboerne og medarbejderne defineres som nære kontakter til de to smittede ansatte.

Resten af beboerne og medarbejderne er blevet rådet til at lade sig teste af den paramediciner, Region Nordjylland har sendt ud til botilbuddet. 

I botilbuddet Studievej er en beboer testet positiv for covid-19. Beboerne har sin gang i Værkstedet i Hammer Bakker. De øvrige beboere og relevant personale er blevet testet. De foreløbige prøvesvar har været negative. 

På botilbuddet Vester Hassing er en beboer og fire medarbejdere testet positive for covid-19. Beboerne har, ligesom beboeren fra Studievej, sin gang på Værkstedet i Hammer Bakker. 

En tredje borger, som modtager bostøtte, er også smittet med covid-19. Vedkommende har også sin gang på Værkstedet i Hammer Bakker. 

Derudover er to medarbejdere fra Værkstedet i Hammer Bakker testet positive. 

Hjemmepleje oplever smitte

Aalborg Kommune oplyser, at en medarbejder i hjemmeplejen Gandrup er testet positiv for covid-19.  

Der er ikke identificeret nære kontakter til denne medarbejder hverken blandt borgere eller kolleger, oplyser Aalborg Kommune.

- Vi kan desværre ikke undgå, at smitten sniger sig ind på vores tilbud både via medarbejdere og borgere, som kommer ude i byen. Det er en naturlig følge, når smitten er så udbredt i hele Aalborg Kommune som lige nu. Heldigvis bliver forandringerne taget flot af både beboere og medarbejdere på vores botilbud, selv om det har været en omfattende opgave at flytte medarbejdere rundt for at dække hele vagtlag, der er sendt hjem i isolation, og at flytte vores dagtilbud ud i borgernes botilbud, fortæller direktør i  Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Jan Nielsen. 

Besøgsrestriktioner og omlægninger

Som følge af det høje antal smittede i Aalborg Kommune, er alle aktivitetstilbud lagt om, så de foregår på et enkelte botilbud. 

Desuden har Styrelsen for Patientsikkerhed og Social- og Indenrigsministeriet pålagt Aalborg Kommune midlertidige besøgsrestriktioner på grund af det høje incidenstal på over 20 smittede borgere per 100.000 indbyggere. 

Besøgsrestriktioner på plejehjem

Besøgsrestriktionerne gælder kun plejehjem – ikke aktivitetscentre mv., og betyder, at

 • besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer, og
 • besøg på indendørs arealer som udgangspunkt ikke kan finde sted.

 Besøgsrestriktionerne på plejehjem omfatter ikke

 • Besøg til kritisk syge og døende
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Der kan f.eks. være tale om, at besøget er yderst kritisk for beboerens trivsel
 • Besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer efter nærmere aftale.

Læs påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Besøgsrestriktioner på botilbud

 • besøg altovervejende skal foregå udendørs på særligt anviste arealer - for eksempel i et besøgstelt
 • besøg på indendørs arealer kun kan ske hos alvorligt syge og døende, hos børn under 18 år eller hos voksne med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at de har et helt særligt behov for besøg.

Botilbuddets ledelse kan efter en konkret vurdering beslutte, at besøg af 1-2 faste besøgspersoner kan foregå på den del af tilbuddets indendørs arealer, som beboeren selv råder over. Som udgangspunkt forudsætter dette dog, at der er direkte adgang til borgerens bolig via fælles udendørsarealer.

Gennemførelse af besøg på botilbud

 • Beboeren vælger i samråd med botilbuddet 1-2 af sine pårørende som faste besøgende.
 • Før besøget skal de pårørende kontakte botilbuddet for at aftale tid for besøget samt antal besøgende.
 • De besøgende skal være uden symptomer på sygdom - også mild forkølelse - i 48 timer før besøget.
 • De besøgende er informeret om de hygiejneregler, der skal overholdes under besøget enten på forhånd eller ved ankomsten.

Samvær uden for botilbuddet

Alle borgere på botilbud kan fortsat have samvær med pårørende og andre besøgende uden for botilbuddet – herunder tage på weekend eller ferie.