LIGE NU:

Inklusion skal kunne mærkes helt ude i sandkassen

Flere daginstitutioner med ressourcepladser er på vej i Aalborg Kommune.

Der bliver fremover bedre muligheder for at børn med behov for specialindsatser kan blive i deres nærområde.

Aalborg Kommune spreder nemlig de såkaldte ressourceplaser fra 10 til i alt 15 daginstitutioner i kommunen.

Ressourcepladserne skal gøre det muligt at arbejde med inklusion i mindre grupper. Samtidig vil børn, der får specialindsatser, være en naturlig del af den samlede gruppe i dagplejen eller børnehaven.

- Vi ser en stor værdi i fællesskaberne på tværs af special- og almenområdet, og arbejder hele tiden med at understøtte dem, så hvert barn oplever at være inkluderet, siger fungerende rådmand Nuuradiin S. Hussein.

Naturlig overgang til ressourceplads

Nogle børn vil skulle overgå fra en støttegruppe til en ressourceplads. For at gøre overgangen så gnidningsfri som muligt, skal den helst foregå naturligt – for eksempel når børnene går fra dagpleje til børnehave.

Der er stadig plads til de børn, der fortsat har brug for et specialtilbud, men som ikke har gavn af at blive flyttet til sit nærmiljø.

- Her er det vigtigt at understrege, at der er uændrede økonomiske ressourcer både til pladser i specialbørnehaver og specialgrupperne i de almene børnehaver, siger Nuuradiin S. Hussein.

Resultater skal kunne ses i den enkelte sandkasse

Der er allerede sat flere tiltag i gang på dagtilbudsomårdet. I efteråret 2019 blev der blandt andet systematisk fulgt op på alle børns trivsel gennem det, der hedder ”Opsporingsmodellen”.

Byrådet har i budget 2020 afsat flere ressourcer til arbejdet med inklusion.

- Vi skal kunne se resultaterne helt ude i den enkelte sandkasse. Det er ikke nok, at et barn er med på legepladsen. Det vigtige er, at barnet selv føler sig som en del af fællesskabet. Det gælder også, hvis man er i et specialtilbud, siger fungerende rådmand Nuuradiin S. Hussein.