LIGE NU:

Ny regionsklinik undrer PLO

En ny regionsklinik i Aalborg, der skal afhjælpe den akutte lægemangel i byen, vækker undren hos PLO-Nordjylland.

Region Nordjylland åbner i næste uge et nyt lægetilbud - Regionsklinik Aalborg - på Stengade 10 i Aalborg.

Den nye klinik skal afhjælpe det akutte behov, der er i lægedækningen i Aalborg og samtidig forberede byen på det rykind af nye studerende, der i en årrække har betydet, at unge tilflyttere, har stået uden mulighed for at blive tilknyttet en praktiserende læge.

Udfordringen har blandt andet været, at patienterne har ret til et lægetilbud inden for 15 km afstand fra hjemmet, hvilket ikke er muligt for alle med de nuværende kapacitetsudfordringer i almen praksis i Aalborg. Det bliver nu løst med åbningen af det midlertidige lægetilbud.

- På længere sigt skal vi have fundet en robust og holdbar løsning for Aalborg, og den løsning skal vi her fra regionen finde sammen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og de nordjyske kommuner i Praksisplanudvalget, forklarer Peter Larsen, der er afdelingschef for Patientforløb i Region Nordjylland.

Men at Region Nordjylland vælger at åbne en regionsklinik i stedet for en løsning, der indbefatter de praktiserende læger, vækker undren hos PLO i Nordjylland.

- Vi har opfordret vores medlemmer til at åbne for ny tilflyttere til Aalborg, og mange praksis har fulgt vores appeller, men desværre oplever vi at det øgede tilbud til at vælge læge, oftest benyttes af patienter, der i forvejen har en læge, og således ikke skaber mulighed for, at nye borgere kan komme til. PLO-Nordjylland har et ønske om at fortsætte en dialog med Regionen, men vi opfatter åbningen af en regionsklinik i Aalborg by mere som et politisk ønske, end et ønske om at give borgerne et reelt lægevalgstilbud, udtaler Annemette Alstrup, der er formand for PLO-Nordjylland.

Senest har PLO-Nordjylland sammen med Region Nordjylland skabt mulighed for at to læger kunne starte praksis i Gandrup. En by hvor 5000 indbyggere ellers stod til at være uden egen læge 1. januar 2016.