LIGE NU:

Rekord: Stor søgning til HTX og teknisk skole

Stor søgning til den tekniske studentereksamen, HTX, og den nyere EUX, der kombinerer svendebrevet med en gymnasiel eksamen.

Aalborg Tekniske Gymnasium må oprette to nye klasser for at tilgodese de mange nye elever, der ønsker at starte på det tekniske gymnasium til august 2016. Samtidig er der en helt markant fremgang i unge, der har valgt at tage en EUX-uddannelse på Tech College. EUX er både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det vil sige, at unge, der gennemfører en EUX-uddannelse, både får svendebrev og gymnasial eksamen og dermed er parate til læse videre.

På Tech College er der stor begejstring for de mange flere unge, der vælger at tage deres ungdomsuddannelse på henholdsvis HTX-uddannelser og EUX-uddannelser på Tech College.

EUX-uddannelsen blev oprettet i 2011 og er ved at finde sit fodfæste, både på skolen og hos de virksomheder, der tilbyder eleverne praktikophold. 

-Jeg oplever i høj grad, at de unge er villige til at køre langt for at kunne modtage et godt uddannelsestilbud. Vi kan, med god grund, promovere os som et stærkt tilbud til de mange unge i Aalborg og omegn som er naturvidenskabeligt interesserede og drømmer om at føre deres uddannelse videre til en universitetsuddannelse. Det gør sig gældende for både HTX og for EUX, siger Rikke Palmgren, rektor på Aalborg Tekniske Gymnasium.

På Aalborg Tekniske Gymnasium er der pr. 15. marts 2016 en fremgang fra 283 elever til 350 elever, hvilket vil sige en fremgang på 23%. Det er et stort skridt i retningen mod målet om at ramme 1.000 elever på Aalborg Tekniske Gymnasium. Der er i dag 10 klasser pr. årgang på Aalborg Tekniske Gymnasium. I det nye skoleår fra august 2016, vil der være 13 klasser pr. årgang.

Rikke Palmgren mener, at fremgangen skyldes, at de på gymnasiet har været særligt gode til at vejlede interesserede elever og har opretholdt et tæt samarbejde med folkeskolen. Dertil har det ifølge Rikke Palmgren stor betydning, at undervisningen er anvendelsesorienteret, hvilket er med til at gøre det naturvidenskabelige felt både håndgribeligt og dermed endnu mere spændende.

- Det giver glade og dygtige elever, og det giver et godt ry, siger Rikke Palmgren.

På EUX er der pr. 15. marts 2016 en fremgang fra 66 elever til 94 elever, hvilket vil sige en fremgang på 42%. I marts 2015 var der 66 tilmeldte til EUX på Tech College. I år er der tale om 94 elever, der har tilmeldt sig EUX med skolestart i august 2016.

Ifølge Michael Johansson, der er direktør på Tech College, vil fremtidens arbejdsmarked kunne drage stor værdi af de unge, der, som baggrund for deres videregående uddannelse, først har taget en EUX-uddannelse.

-Disse unge vil stå meget stærkt med deres eksamensbevis fra en videregående uddannelse. De kan noget helt særligt, når de med deres svendebrev og gymnasiale eksamensbevis har både en praktisk og en teoretisk vinkel.  Et godt eksempel er EUX-tømreren, der bliver ingeniør. Denne kombination giver et særligt godt blik for eksempelvis en byggeproces, hvor både den praktiske og teoretiske tilgang kan give en solid helhedsforståelse for hele processen, siger Michael Johansson.

- Når vi på Tech College ønsker et endnu større teknisk gymnasium og en større erhvervsskole er det fordi, at vi vil kunne tilbyde en høj uddannelseskvalitet; vi kan tiltrække de bedste lærere og give gode rammer for udviklingen af vores undervisning, samt en lang række af specialer på vores uddannelser. Dertil giver det nogle helt særlige muligheder for et inspirerende og lærerigt studiemiljø, og det skal man ikke underkende værdien af, når de unge mennesker skal vælge uddannelsessted, slutter Michael Johansson.