Hjørring-skole må sende elever tidligere hjem

Eleverne i Hjørring Kommune kan se frem til en kortere skoledag. Foto: TV2/Nord

Eleverne i Hjørring Kommune kan se frem til en kortere skoledag. Foto: Lars Lyngdahl

1 af 2

En byrådsbeslutning i Hjørring gør det muligt for skolerne at bytte understøttende undervisning med tovoksenordning. Kommune betaler for ekstraudgift.

Skolerne i Hjørring Kommune kan nu gøre elevernes skoledag kortere, efter byrådet på seneste møde har besluttet, at den enkelte skole selv kan afgøre, om man vil bruge understøttende undervisning eller tovoksenordning. 

Beslutningen omfatter alle klassetrin, og det kan komme til at koste penge på de yngste årgange, hvor forældrene har krav om pasning af børnene, selvom skoledagen bliver kortere. 

Den udgift er Hjørring Kommune parat til at betale.

Man har beregnet, at det maksimalt vil koste 4,2 millioner kroner, hvis alle skoler vælger at konvertere til tovoksenordning i indskolingen. 

Indstillingen til byrådet: 

Børne-, Skole-, og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: 
- at skolerne kan søge om konvertering af timer fra den understøttende undervisning til to-voksne og
- at kompetencen til at træffe beslutning om imødekommelse af den konkrete ansøgning delegeres til skole- og dagtilbudschefen.
-at der udarbejdes en ansøgning om dispensation til Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling omhandlende,
- at Hjørring Kommune ønsker, at reglerne for konvertering af timer i indskolingen også skal være gældende for mellemtrinet og overbygningen.
- at den udvidede åbningstid i SFO som følge af konvertering af timer til understøttende undervisning i indskolingen finansieres, som beskrevet i sagsfremstillingen 

Indstillingen blev på byrådsmødet taget til efterretning med følgende beslutning:

Hjørring Byråds beslutning:

Byrådet delegerer kompetencen til at beslutte, hvorvidt den enkelte skole ønsker at gøre brug af folkeskolelovens § 16 b til skoledistriktslederen.

Udgangspunktet for skolelederens beslutning skal være, at konvertering af understøttende undervisning til timer med to-voksne skal imødekomme pædagogiske og faglige udfordringer i den enkelte klasse i forhold til f.eks. trivsel, inklusion, elevernes faglige niveau, undervisningsdifferentiering mv. 

I forbindelse med skoledistriktslederens beslutning skal afledte konsekvenser af konvertering af understøttende undervisning såsom tilbud om pasning, befordring mm. håndteres. Hjørring Kommune 27. januar 2016 Side 28. Skoledistriktslederens kompetence gælder i forhold til alle klassetrin. 

I forbindelse med konvertering af understøttende undervisning afsættes ikke på forhånd en økonomisk ramme i forhold til at finansiere de medførte udgifter.

Der tages stilling til finansieringen, når det konkrete udgiftsniveau er kendt, og finansieringen sker inden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets samlede ramme. 

Beslutningen blev vedtaget med 29 stemmer for og 1 imod. 

Flere nyheder fra TV2 Nord