Landmand: Det er forskels-behandling

04:20

1 af 2

Jammerbugt Kommune forskelsbehandler borgerne. Sådan lyder kritikken fra landmænd i den del af kommunen, der tidligere hørte under Aabybro Kommune.

Niels Erik Larsen og hans medarbejdere henter gylle, der skal køres ud på marker. Det ville være lettest, hvis de kunne fylde tanken op, men det må de ikke altid. Når de kører med gyllevognen omkring Aabybro, i det der tidligere var Aabybro Kommune, gælder der særlige regler for de kommunale veje i forhold til resten af Jammerbugt Kommune.

- Jamen det betyder jo at vi 75 % af tiden kun kører med tre kvart læs gylle. Det er uheldigt, fordi vi bruger 25 % længere tid på at udføre arbejdet, siger Niels Erik Larsen, der har Fristrup Maskinstation i Aabybro.

Havde han kørt på vejene i enten Brovst, Fjerritslev eller Pandrup- området, så havde det været en anden sag. Her kan landmænd søge om lov til at køre med ekstra tunge køretøjer, som betyder at akseltrykket må være 10 ton i stedet for 8 ton.

- Ja det er i hvert fald forskelsbehandling, det er helt sikkert. Vi synes det er uheldigt, at det ikke er ens i hele kommunen, siger Niels Erik Larsen.

Borgmester Mogens Gade afviser kritikken, og siger at særreglerne skyldes en gammel aftale med et asfaltfirma.

- Jeg synes ikke, jeg kan forstå, at de føler sig snydt, fordi vi har vist vores gode vilje i forhold til at hjælpe landbruget i forhold til den her dispensation. Og så må man bare sige, at der er opstået en usikkerhed omkring den sidste del af kommunen, siger Mogens Gade (V).

Asfaltfirmaet Colas kræver 22 mio. kr. af Jammerbugt Kommune, hvis den tidligere Aabybro Kommune omfattes af de mere lempelige regler.

I kommunalbestyrelsen er holdningerne splittet. S, SF og Ø mener, at der er tale om ulovlig forskelsbehandling.

- I tre fjerdedele af kommunen, der gælder der ét regelsæt for de landmænd, der bor der. Og den sidste fjerdedel, de der bor i gamle Aabybro Kommune, de lever under et andet regelsæt. Det synes jeg er dybt uacceptabelt. Og jeg tror heller ikke at det er efter juridisk lovgivning, siger medlem af kommunalbestyrelsen Ole Stavad (S).

Borgmester Mogens Gade vil nu forsøge at få aftalen med asfaltfirmaet ændret, så hele kommunen kan få samme regler. Men han afviser, at der er tale om forskelsbehandling.

- Jamen altså vi har spurgt vores direktion, og vores direktion, de siger at det ikke er forskelsbehandling. Vores direktion de har spurgt topadvokater på området, og de har også sagt at der ikke er tale om forskelsbehandling, siger borgmesteren.

Aabybro er sammen med Aalborg Kommune i øvrigt de eneste steder, nordjyske landmænd ikke kan søge lov til at køre med forhøjet akseltryk.

Colas vil ikke kommentere sagen.

Flere nyheder fra TV2 Nord