Piger i trøjen: Søværnet i Frederikshavn lokker flere kvinder

00:55

Forsvaret er på jagt efter nye værnepligtige, der forhåbentligt på sigt kan blive nye ansatte. I rekrutteringen er det især kvinder, der er i høj kurs.

Der for var der i dag inspirationsdag for kvinder på flådestationen i Frederikshavn, hvor interesserede kvinder kunne stifte bekendtskab med arbejdet og livet om bord på støtteskibet Esbern Snarre.

- Det giver en anden dynamik i forsvaret, at vi har både kvinder og mænd herinde. Hvis der kun var mænd, så kan man godt lade sig selv slippe lidt. Der er faktisk lavet forskning i det, som har vist, at efter vi har fået værnepligtige kvinder, der er hygiejnen blandt de værnepligtige også steget. Så bare ved at være til sted, så øger de hygiejnen og egentlig også den gode stemning, siger David Beck, der er beredskabsassistent. 

Det er især Søværnet, der kan have svært ved at lokke kvinder til. Omkring 20 unge kvinder var med ombord, og det kvindelige selskab kan have mange fordele for hele besætningen.