Råger nedskydes i Aalborg

I et forsøg på at holde bestanden af råger nede, regulerer Aalborg Kommune bestanden de næste tre dage. Det sker ved beskydning med salonriffel af rågeunger ved deres reder.

Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men den danske lovgivning giver alligevel mulighed for en forårsregulering af ungerne.

I et forsøg på at holde rågebestanden på et for alle parter acceptabelt niveau reguleres bestanden af råger med beskydning af rågeunger ved reden, efter regler, der er fastsat i "Bekendtgørelse om vildtskader".

Reguleringen foregår i samarbejde med Aalborgs jagtforeninger og ledes af Park & Naturs skytte Klaus Godiksen. Ungerne skydes med salonriffel.

Aalborg Kommune har formodentligt det største antal rågereder på offentlige arealer i Danmark, og er således måske landets største rågekoloniforvalter.
Der er skønsmæssigt omkring 3000 rågereder i Aalborg Kommune, når private kolonier medregnes. Park & Natur forsøger at bortregulere ca. 1500 rågeunger i den kommende periode.

Aalborgs største sammenhængende rågekoloni findes fra Kildeparken, gennem Skovdalen, Mølleparken, til Bejsebakken og Aalborglund med over 1000 reder.

Aalborg Kommune regulerer udelukkende rågeunger på offentlige arealer.

Læs mere om råger på www.aalborgkommune.dk/raager.

Flere nyheder fra TV2 Nord