Rebild afviser udlændingestyrelsen: Asylansøgere kan ikke flytte ind på efterskole

Foto: Lone Vad Dam

Dispensation fra lokalplanen og behov for en landzonetilladelse betyder at Rebild Kommune må afvise at hjælpe udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen kontaktede i sidste uge Rebild Kommune. Med meget kort frist havde udlændingestyrelsen brug for at indkvartere cirka 100 asylansøgere på Lynghøj Efterskole.

Efter planen skulle asylansøgerne være flyttet ind på den nedlagte efterskole i disse dage.

Planen er dog gået i vasken. Af flere årsager. Lokalplanen for efterskolen fastlægger anvendelsen til "kursus- og efterskolevirksomhed" og en dispensation ville kræve en offentlig høring på mindst 14 dage. Udlændingestyrelsen har dog et es i ærmet og kan faktisk tilsidesætte lokalplanen. For at undgå dette iværksatte Rebild Kommune en hurtig sagsbehandling og en nabohøring med en frist på kun to dage.

I høringen modtog kommunen flere protester - hovedsageligt over den korte høringsfrist. Samtidig fandt man frem til, at da lokalplanen er fra 1998 og dermed fra før kommunesammenlægningen, skulle der laves en ny landzonetilladelse der kun kan gives, hvis der er en klagefrist på fire uger.

På den komplicerede baggrund ser Rebild Kommune derfor ikke nogen mulighed for at imødekomme Udlændingestyrelsens ønske.

- Jeg beklager meget, at de ikke har kunnet lykkes at hjælpe indenfor den korte frist, siger borgmester Leon Sebbelin (R) i en pressemeddelelse.

- Vi påtager os i Rebild Kommune meget gerne det åbenbare samfundsansvar som det er, at huse mennesker på flugt. Tidsfristerne har i den konkrete sag bare været så korte, at det har været fysisk umuligt. Vi står gerne til rådighed en anden gang - gerne bare med en lidt længere tidsfrist, fortsætter borgmesteren.

Flere nyheder fra TV2 Nord