Skolerne i Rebild Kommune er blandt landets bedste

Bevægelse i undervisningen kan forbedre både koncentration, indlæring, opmærksomhed og hukommelse. Det har de succes med i Rebild Kommune. Foto: Benny Kristensen

Rebild Kommune har succes med at gøre lærere til tovholdere og elever til bevægelsescoaches og indføre mere bevægelse i undervisningen.

Efter folkeskolereformen blev indført, skal alle elever på de danske folkeskoler i gennemsnit røre sig 45 minutter dagligt, men på mange skoler halter det gevaldigt.

I Rebild Kommune ser man imidlertid ud til at have knækket koden til mere læring i bevægelse. Her er kommunens skoler nået betydeligt længere end landsgennemsnittet.

Det viser en ny undersøgelse, som pædagoguddannelsen på UCN har lavet.

 - Kroppen er nøglen til læring. Undersøgelser viser en klar tendens til, at elever, der ved skolestart har motoriske udfordringer, også senere får problemer med læse- og skriveindlæring. Motion og bevægelse er med til at forbedre både koncentration, indlæring, opmærksomhed og hukommelse, siger lektorerne Maj Kærgaard Kristensen og Ulla Hvid Damtoft fra UCN, der står bag undersøgelsen.

I UCN’s undersøgelse med deltagelse af kommunens skoler fremgår det, at 91 procent af deltagerne vurderer, at deres skole i høj grad eller nogenlunde grad har implementeret bevægelse i dagligdagen.

Til sammenligning er det ifølge en rapport fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden fra efteråret 2016 kun 58 procent af skolerne på landsplan, der opfylder kravet om 45 minutters daglig bevægelse.

- Rebild Kommune har formået at skabe tydelige visioner for bevægelse på skolerne med en ledelse i spidsen, der stiller krav og afsætter de nødvendige ressourcer. Samtidig har en række af skolerne indført tovholdere blandt underviserne og uddannet elever til bevægelsescoaches. Det har medført en kulturændring, hvor bevægelse i undervisningen nu mange steder ser ud til at være en naturlig del af skoledagen, forklarer de to lektorer Maj Kærgaard Kristensen og Ulla Hvid Damtoft fra UCN’s pædagoguddannelse, der står bag undersøgelsen.

De peger også på, at fysiske aktiviteter giver det bedste resultat, hvis de er udfordrende, varierede og indebærer succesoplevelser. Mange lærere og pædagoger mangler dog redskaber til at indføre bevægelse i undervisningen.

Det vil man på UCN’s pædagoguddannelse nu forsøge at gøre noget ved. Her sætter man gang i et projekt med fokus på de studerendes egen bevægelse.

 

Flere nyheder fra TV2 Nord