LIGE NU:

Planer om varmepumpe skaber debat i Dronninglund

Mandag aften var mere end 100 indbyggere i Dronninglund samlet til borgermøde.

En kommende varmepumpe har bragt sindene i kog, og skabt uro hos mange borgere i Dronninglund.

Varmepumpen skal gøre det muligt for det lokale varmeværk at anvende grundvand som energikilde ved at pumpe vandet op af jorden - trække varmen ud - og så lade vandet sive ned i jorden igen.

Rapporter viser, at det kan gøres uden at miljøet tager skade - men mange borgere frygter alligevel for, hvad projektet vil betyde for deres grundvand. Derfor var de mandag aften samlet til borgermøde i byen.

Sidste år blev der lavet en VVM-redegørelse, der skulle vise, om der ville være nogen risici forbundet med at etablere en sådan varmepumpe. Konklusionen var, at det var der ikke. Alligevel har der været mange indvendinger fra borgere i området.

- Vi er ikke beroliget. Vi har ikke kunnet få nogen garanti fra nogen på, at der ikke sker noget forurening og nedsivning af pesticidrester - og hvad der ellers ligger gemt i jordlagene - ned i grundvandet, siger Ole Kristensen, der er bestyrelsesmedlem i Østvendsyssel Råvandsforsyning.

Hos Brønderslev Kommune er man mere rolig over Dronninglund Fjernvarmeværks planer.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi selvfølgelig er interesseret i at beskytte drikkevandet. Der er foretaget nogle faglige vurderinger af en lille risiko. Man kan aldrig give en 100 procent garanti, og det er derfor, at der er den her ret omfattende monitering og store krav til, hvad der skal være i orden, inden man reelt kan realisere det her, siger Asger Nielsen, der er Plan- og miljøchef i Brønderslev Kommune.

Han understreger, at der endnu ikke er givet tilladelse til projektet.

Til august skal byrådspolitikerne i Brønderslev tage stilling til, om de vil give varmeværket tilladelse til at etablere varmepumpen, og herefter vil der blive sat endnu en VVM-undersøgelse i gang.