LIGE NU:

Birgit S. Hansen får opbakning på KL-topmøde

Birgit S. Hansen og flertallet i Frederikshavns kommune får opbakning på KL-topmøde i deres kamp mod omprioriteringsbidraget.

-Vi har haft en rigtig god og konstruktiv debat her på topmødet. Det har været vigtigt for os at mødes med medlemmerne og drøfte de ting, der optager os, og jeg er glad for, at vi nu går ind til økonomiforhandlingerne med meget stor opbakning fra delegeretmødet.

Sådan lyder reaktionen fra KL’s formand Martin Damm, efter de delegerede på KL’s Kommunalpolitisk Topmøde har vedtaget et forslag fra et flertal i Frederikshavn Kommune, der bakker KL’s bestyrelse op i dens fortsatte anstrengelser for at opnå en økonomiaftale for 2017, der ikke påfører kommunerne minusvækst.

-Vi har to store dagsordener, når vi sætter os om det runde bord i Finansministeriet: Først og fremmest skal vi have fundet en løsning på den enormt usikre økonomiske situation, som kommunerne står i på grund af flygtningeudfordringen. Og så betyder regeringens omprioriteringsbidrag, at vi starter forhandlingerne med et negativt økonomisk udgangspunkt, siger Martin Damm og fortsætter:

-Det er afgørende, at de økonomiske prioriteringer sker i økonomiforhandlingerne og ikke på finansloven. Vi vil kæmpe for hver eneste tomme af det kommunalpolitiske råderum, og vi vil kæmpe for et resultat, der samlet set giver kommunerne tilstrækkelige muligheder for at levere kernevelfærd til borgerne.

KL’s næstformand Jacob Bundsgaard kvitterer også for den gode debat både i kommunalbestyrelserne over hele landet forud for topmødet og under selve delegeretmødet.

-Debatten har vist, at vi i kommunerne rykker sammen, når vejen er vanskelig farbar. Vi har et stærkt sammenhold på tværs af partier og kommunegrænser. I KL’s bestyrelse forstår vi til fulde de frustrationer, som regeringens omprioriteringsbidrag vækker hos kommunerne. Jeg er derfor glad for, at vi nu har fået det bedst mulige udgangspunkt for at varetage kommunernes interesser, siger Jacob Bundsgaard.

KL’s bestyrelse har valgt at intensivere dialogen med og kommunikationen til baglandet både før, under og efter forhandlingerne. Det sker ved at fordoble antallet af de regionale møder, KL holder op til forhandlingerne, fra 3 til 6, og mødetidspunktet er ændret, så det passer bedre til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har fuldtidsarbejde ved siden af.

-I de næste måneder skal vi i KL og i kommunerne bruge tid på at forberede os til forhandlingerne med regeringen. Og vi vil prioritere debatten lokalt. Vi skal nøje afveje for og imod – og vi skal lytte til de udfordringer, kommunerne har, og de overvejelser, der gøres lokalt. Jeg vil derfor opfordre alle til at møde op til de mange regionale møder, hvor jeg og KL’s bestyrelse vil samle op og lytte til, hvad I mener, siger Jacob Bundsgaard.

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

smoerrebroed_daase.jpg

Vilsund Blue ramt af manglende råvarer og faldende priser

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

play Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

corona vaccine pfizer biontech coronavirus

Sundhedspersonale skubbes bagud i vaccinationskøen

SKole park og vej

play Kommunen griber ind: Afspærrer faldefærdig skolebygning for ejerens regning

smoerrebroed_daase.jpg

Vilsund Blue ramt af manglende råvarer og faldende priser

090817 Landmønd kæmper for at redde høsten

play Minister erkender: Landmænd, der ville ansætte voksenlærlinge, fik uberettigede afslag

Til forsiden

Til forsiden