Skoleleder på Aabybro Skole undskylder efter Mary-besøg

Skoleleder på Aabybro Skole undskylder, at Økonomiudvalget blev fejlinformeret i forbindelse med Mary-besøg

Skolelederen Kristine Fooken Jensen og ledelsesteamet på Aabybro Skole undskylder uforbeholdent over for Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune, at de ikke modtog retvisende informationer om, at nogle elever ikke deltog i H.K.H. Kronprinsessens besøg torsdag 15. september 2016.

- Det er dybt beklageligt, at de rigtige informationer ikke er nået frem, og det kan jeg ikke undskylde nok, udtaler skoleleder Kristine Fooken Jensen.

Grundpræmissen for dagen var, at alle elever skulle deltage i fejringen og mødet med Kronprinsessen – også børnene i specialafsnittet. Den præmis har ledelsen på intet tidspunkt været i tvivl om.

- Inklusion er en grundlæggende værdi for det pædagogiske arbejde i Jammerbugt Kommune og på Aabybro Skole. Derfor er jeg oprigtig ked af at erfare, at der er elever, der har fået besked på, at de ikke kunne deltage i dagen. Desværre bliver jeg først bekendt med, at det forholdt sig sådan efter den officielle indvielse havde fundet sted. Set i lyset af dette, står jeg med en stor opgave, og det er mit ansvar som øverste leder, at en sådan kommunikationsbrist ikke indtræffer igen, fortæller Kristine Fooken Jensen.   

Kristine Fooken Jensen har efterfølgende været i dialog med afdelingslederen og medarbejderne i specialafsnittet i forhold til den faglige vurdering, der ligger til grund for, at nogle elever ikke deltog i dagen.

Afdelingslederen og medarbejderne bekræfter, at de ud fra hensynet til det enkelte barns trivsel har vurderet, at det for ti børn ville være for voldsomt at deltage i indvielsen. Disse ti børn stresses i forsamlinger med mange mennesker, hvilket ofte resulterer i ubehag, utryghed og som følge heraf en udadreagerende adfærd.

- Ud fra et inklusionsperspektiv kan det give mening, at der er børn, der efter eget ønske, og i tæt dialog med forældrene, friholdes for et sådant arrangement, for netop at sikre en tryg skoledag for det enkelte barn. Det ændrer dog ikke ved, at vi som skole skulle have indgået i en endnu tættere dialog med forældrene”, siger Kristine Fooken Jensen.

Fremadrettet vil skolen arbejde målrettet med at sikre, at alle børn, i dialog med deres forældre, kan deltage i skolens fællesarrangementer på de vilkår, som børnene har mulighed for at deltage på. 

 


Seneste nyt

fra Nordjylland