Foto: arkivfoto

Læsø får en million kroner

Læsø var én af topscorerne, da erhvervsminister Brian Mikkelsen i dag gav tilsagn til 30 turismeprojekter i landdistrikterne for samlet 10,3 mio. kr.

Læsø Turist- og Erhvervsfremmeforening får 1.000.000 kroner til at professionalisere og intensivere udviklingen og markedsføringen af Læsø som turistdestination.

På sigt forventes effekten at blive vækst i øens turismeerhverv og deraf følgende grundlag for jobs og bosætning. I projektperioden 2017-2018 sammenlægges Læsø  Markedsføring med Læsø Turist og Erhvervsforening, og der etableres et sekretariat med en faglig stærk projektleder, som skal drive kortlægning og profilering af vækstpotentialet samt udvikling af handleplaner. Det skriver kanalfrederikshavn.dk

Projektlederen skal desuden stå i spidsen for den nye foreningsudvalg samt bidrage til at opkvalificere medarbejdere og ledere i turistbranchen og til at kvalitetssikre Læsøs turismeprodukter. 

Budgettet består af etableringsudgifter i 2017-18 samt driftsudgifter og -indtægter for 2017. Turisterhvervet forventes efter et par år at kunne videreføre driften på bæredygtig basis. Kommunen bidrager ifølge. budgettet med ombygning af lokaler til sekretariatet samt 400.000 kroner i driftsstøtte. Øvrig medfinansiering stammer fra kontingenter, tilskud fra Frederikshavn Havn og færgeselskabet samt salg af brochurer
og ydelser.

- Turisme bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i alle dele af Danmark. Med de 10,3 mio. kr. ønsker regeringen og aftaleparterne bag planlovsaftalen at løfte udviklingen af turismen i landdistrikterne, så vi får skabt bedre turistoplevelser. Initiativet er en del af en samlet national turismestrategi, hvor vi ønsker at tiltrække flere turister til Danmark og udnytte de vækstpotentialer Danmark og landdistrikterne har, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (Kons.) i en pressemeddelse til TV2Nord.

Tematisk går projekterne på blandt andet cykel- og outdoorturisme, gastroturisme, kulturturisme, tilbud til personer med funktionsnedsættelser, temaevents og strategisk destinationsudvikling.

Der bevilges også 117.192 kroner til afvikling af en vandrefestival i Skagen, da outdoor-turisme samt vandring har
oplevet en stigende interesse de seneste år. Beløbet går til løn og overnatning til guider, leje af toiletfaciliteter, kortlægning og beskrivelse af vandreturene samt markedsføring. Det er Aktivitetscentret Skagen Strand A/S, som vil lave en vandrefestival.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har givet tilsagn til 30 turismeprojekter i landdistrikterne for samlet 10,3 mio. kr.