Foto: Michael Schmidt Thomsen

Arden-borgere bekymrede for byens togbetjening

Siden 13. december er togbetjeningen af Arden blevet ringere, og flere pendlere har helt droppet toget til fordel for en bil.

"Flere kan med fordel lade bilen stå."

Sådan lyder det i en overskrift på DSB's hjemmeside om den nye køreplan "K16", der trådte i kraft 13. december sidste år.

DSB er stolte af køreplanen, der er tænkt helt fra starten, og som mange steder gør togbetjeningen bedre, mere smidig og lettere at gennemskue. Men ikke i Arden i Mariagerfjord Kommune.

- DSB´s nye køreplan betyder en væsentlig forringelse for pendlere i Arden, som bruger toget til arbejde og uddannelse i Aalborg.  Konsekvensen har været en betydelig længere transporttid for mange, mens andre har måttet købe en ekstra bil og droppet den kollektive trafik.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse udsendt af Fællesrådet i Arden, der kalder til borgermøde om disse udfordringer for pendlerne.

Arden Station bliver, ligesom hidtil, betjent af DSB's Intercity-tog, men med den nye køreplan er halvtimesdrift i morgen-myldretiden skiftet ud med timedrift, der gør det enddog meget svært at komme på arbejde eller uddannelse i Aalborg klokken otte. Med mindre man vil komme i rigtig god tid.

Morgen-afgangene har levet en omtumlet tilværelse og er i flere omgange blevet sløjfet fra køreplanen, for så at vende tilbage. Og den usikkerhed får pendlerne til at vælge den kollektive trafik fra.

- Forringelserne og usikkerheden står i skarp kontrast til den vurdering af jernbanens betydning for byen, som fremgår af de aktuelle udviklingsplaner for Arden. I forbindelse med udarbejdelse af en ny strategiplan for byen og med planlægningen af et nyt attraktivt boligområde med op til 150 boliger tæt på Rold Skov er der fra alle sider – planlæggere, politikere, erhvervsliv, Fællesråd og borgere – peget på jernbanen som en helt afgørende faktor for byens fremtidige udvikling, skriver fællesrådet i pressemeddelelsen.

Derfor har Fællesrådet indkaldt til borgermøde 1. februar i Kulturhuset i Arden. Her vil et panel bestående af blandt andet borgmester Mogens Jespersen, byrådsmedlem og medlem af NT's bestyrelse Jan Andersen, folketingsmedlem Per Husted (S) og formand for Fællesrådet Jens Riise Dalgaard diskutere udfordringerne for Arden. Nordjyllands Trafiksleskab og DSB er også blevet inviteret til at deltage i mødet.