Foto: TV2/Nord

48 millioner til mølleforskning

Højteknologifonden støtter to forskningsprojekter på Aalborg Universitet med 48 millioner kroner. De to projekter har til formål at gøre vindmøller og den producerede strøm billigere og dermed mere konkurrencedygtig.

Det ene projekt, som professor Gert Frølund fra Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer står i spidsen for, får 33 millioner kroner fra Højteknologifonden.

Projektet har til formål at gøre strøm fra vindmøller på land til en bedre forretning, så det bliver billigere at producere energi fra vindmøller end fra kul og olie. Det skal så at sige ske ved "at få mere ud af vinden".

Det kræver ny trådløs sensorteknologi i vindmøllevingerne, så vingerne bliver intelligente og indstiller sig efter vinden og på den måde producerer mest mulig energi, men samtidig ikke belaster vindmøllekonstruktionen mere end højst nødvendigt.

Højteknologifonden støtter også professor Lars Bo Ibsen fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri og Anlæg med 15 millioner kroner, så Lars Bo Ibsen i løbet af de næste tre år kan sætte sin opfindelse, et såkaldt bøttefundament, i masseproduktion.

Et bøttefundament er et fundament til havvindmøller, som fungerer helt anderledes end hidtidige løsninger. Bøttefundamentet skal ikke bankes i havbunden, tværtimod suger det sig selv ned i havbunden.

Det betyder, at monteringen sker hurtigere, den er mindre støjende og derfor mere skånsom overfor miljøet, og endelig er et bøttefundament op til 30 procent billigere at producere og montere end et traditionelt fundament.

De to projekter har til sammen et samlet budget på 98 millioner kroner.