LIGE NU:

Borgmester: - Miljøministeren vil lukke Læsø

Læsøs borgmester, Tobias B. Johansen er ikke en glad mand efter at miljøministeren i fredags kom med sit forslag til beskyttede områder i Kattegat. To af de områder der foreslås beskyttet, er nemlig vigtige fangstområder for jomfruhummerfiskerne.

Miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen udpeger 650 kvadratkilometer af Kattegat som beskyttet område. Det vil forbedre vilkårene for en række af havets arter, mener de to ministre.

Koraller og krebsdyr, der lever i den dybe havbund i dele af Kattegat, kan se frem til at blive bedre beskyttet, lyder det fra ministrene. Regeringen vil udpege en række områder af Kattegat, hvor brug af bundtrawl, dumpning af oprenset sand og grus og indvinding af råstoffer bliver forbudt.

Det er første gang, at en dansk regering går målrettet efter at beskytte denne type havområder i Kattegat for at forbedre leveforholdene for en del sårbare arter, der har været under pres gennem flere årtier.

Forslaget om at beskytte områder i Kattegat blev fredag sendt i høring af miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen.

- Naturen på havbunden og en række sjældne dyr i havet er under pres. Derfor skal vi beskytte levestederne for fx koraller og krebsdyr, for de er en vigtig del af vores natur, selvom de lever langt under havoverfladen. Derfor vil vi nu blandt andet forbyde råstofindvinding og brug af bundtrawl i 650 kvadratkilometer af Kattegat, så vi skaber nogle oaser på havbunden, hvor sårbare dyr får bedre levevilkår, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Den nyhed blev ikke vel modtaget på rådhuset på Læsø.

- Jeg ved at fiskeri- og fiskeindustrierhvervet har været med i diverse dialogfora med den tværministerielle arbejdsgruppe og forskellige grønne organisationer omkring udmøntningen af havstrategidirektivet for Danmark, og jeg ved, at der var vilje til alle steder for at få den rigtige balance mellem beskyttelse og bæredygtigt fiskeri, siger borgmester Tobias B. Johansen og fortsætter:

- Derfor blev jeg også meget overrasket over at se, at to af de helt væsentlige områder for fiskeri af jomfruhummere, nemlig de to områder, der i direktivforslaget er benævnt som b. og c. øst for Læsø (se billede 2, Red.), er med i sin fulde udstrækning. De to områder udgør 46 km2 af de samlede 650 km2, og jeg ved, at der i forhandlingerne har været enighed om punktområder i de nu udlagte arealer. Hvis disse områder bliver fastlagt, som foreslået i det endelige direktiv, så vil det være begyndelsen til enden for Læsø Kommune, siger borgmesteren.

Læsø er helt afhængig af Læsø Fiskeindustri. Virksomheden genererer langt over 100 arbejdspladser, dels med fangst af jomfruhummer, dels med bearbejdning og endelig med servicering af kuttere for smede, tømrere, elektrikere o.s.v.

- Jeg kan ikke overskue konsekvensen, hvis det endelige direktiv kommer til at se ud som foreslået. Det fremgår ligeledes af forslaget, at beskyttelsen af områder skal træde i kraft i 2016. Det betyder ganske enkelt, at der ingen muligheder er levnet for at erhvervet kan omstille sig, hvilket er helt og aldeles uacceptabelt. Jeg håber stadig, at der er mulighed for dialog med ministeren, og jeg vil i morgen skrive til hende, og til fødevareminister Dan Jørgensen, og invitere dem til Læsø, således at de kan se, hvad der er på spil for vores lille - men velfungerende samfund, siger Tobias B. Johansen.

Forslaget er nu sendt i høring og fristen for at indgive høringssvar udløber 10. april.

 

Havstrategiens indsatsprogram